GoedBericht.nl logo
English Blog

het Evangelie … een mededeling

05-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus betoogt in zijn brieven dat het Evangelie niet “naar de mens” is (Gal.1:11). Het is “naar de mens” om te handelen volgens het principe ‘voor wat, hoort wat’: wij presteren dingen voor God en als tegenprestatie zegent Hij ons. Dit idee is karakteristiek voor iedere religie, inclusief de christelijke variant daarvan. Het is het principe van ‘werken’, d.w.z. verdienen (Rom.4:4). Het staat lijnrecht tegenover genade dat immers ‘om niet’ betekent. Gratis dus. Het Evangelie is geen opdracht of gebod maar een mededeling. Een bericht met o.a. deze inhoud:

  • Er is één GOD, die wil dat alle mensen gered worden (1Tim.2:4);
  • De mens Christus Jezus gaf zichzelf tot een losprijs voor allen (1Tim.2:6);
  • De levende GOD is de Redder van alle mensen (1Tim.4:10);
  • De opgewekte Christus is de garantie dat de dood teniet wordt gedaan (1Kor.15:22,26);
  • Zoals in Adam alle mensen veroordeeld zijn en sterven, zo zullen in Christus ook alle mensen worden gerechtvaardigd en levendgemaakt (1Kor.15:22; Rom.5:18);

Dit zijn stuk voor stuk mededelingen, waar niets aan af, of toe te doen valt. Waarom worden deze mededelingen gedaan? Opdat de mens het zou geloven en zo zijn voordeel daarmee zou doen. Want het Evangelie is een kracht Gods … voor een ieder die gelooft (Rom.1:16).

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over VAN allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen.
Romeinen 10:12

Elk mens IS  zijn eigendom (“Heer van allen”). Daarin is geen onderscheid. Maar de rijkdom daarvan komt slechts tot degene die daarop AMEN! zegt.

 

Delen: