GoedBericht.nl logo
English Blog

gehoorzaamheid van geloof

08-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

…door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid van geloof te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen…
Romeinen 1:5 

… tot bewerking van gehoorzaamheid van geloof bekendgemaakt onder alle volken…
Romeinen 16:26 

Heel Paulus’ arbeid blijkt gericht op het bewerken van “gehoorzaamheid van geloof” onder de natien. Hij vangt zijn brief aan met deze statement en hij sluit de brief er ook mee af. En in de tussenliggende hoofdstukken licht hij toe wat dit betekent. Waarbij één ding op voorhand duidelijk moet zijn in deze brief: geloof staat lijnrecht tegenover werken (=verdienen, Rom.4:5).

De oude, kinderloze Abraham kreeg onder de nachtelijke sterrenhemel te horen: “zo zal je nageslacht zijn”. En “Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend” (Rom.4:3). Abraham zei ‘amen!’ op een Goddelijke mededeling, zonder dat er iets van hem gevraagd of verwacht werd.

Aan de ene kant betoogt Paulus hoe hopeloos het gesteld is met de mens die probeert de wet te houden (Rom.7:23; 8:7) terwijl anderzijds “de eis der wet” vanzelfsprekend vervuld wordt “in hen die naar de Geest wandelen” (Rom.8:4). D.w.z. God Zelf realiseert deze vervulling!

In het negende hoofdstuk stelt de apostel dat Israël aan de wet nooit is toegekomen,”omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van werken” (Rom.9:32). Israël verstaat de wet als een verzameling opdrachten die de mens zou vervullen. Nee, zegt Paulus, de wet (de Torah) zou men geloven. Het “gij zult” dat daarin klinkt is geen commando, maar een belofte!

  • “Gij ZULT de vader van een menigte volken worden” (Gen.17:4), – dat is een belofte!
  • “Heilig ZULT gij zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig” (Lev.19:2) –  dat is een belofte!
  • “Gij ZULT de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart…” (Deut.6:5) – dat is een belofte!
  • “Gij ZULT uw naaste liefhebben als uzelf” (Rom.13:9) – dat is een belofte!

De godsdienstige mens hoort deze woorden als loodzware opdrachten… en faalt. De gelovige daarentegen hoort in dezelfde woorden slechts toezeggingen en zegt dankbaar ‘amen!’. Er wordt niets gevraagd of verwacht van de mens en dus kan er per definitie geen sprake zijn van falen onzerzijds of van veroordeling!

Gehoorzaamheid van werken zegt: ik zal PROBEREN mijn naaste lief te hebben. Frustratie en mislukking zijn verzekerd.
“Gehoorzaamheid van geloof” zegt daarentegen: ik ZAL mijn naaste liefhebben, want God heeft het beloofd! En als GOD het belooft dan is het aan Hém om deze woorden waar te maken. Aan Hem dan óók alle eer, wanneer Hij ze waar maakt! Zoals van de vader van alle gelovigen (Rom.4:16) gezegd wordt:

20 … aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 21 in de volle zekerheid, dat HIJ bij machte was hetgeen HIJ beloofd had ook te volbrengen.
Romeinen 4 

 

Delen: