GoedBericht.nl logo
English Blog

gij zult rust vinden

09-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Matteus 11 

Jezus spreekt tot de velen onder het Joodse volk, die gebukt gingen onder de religieuze lasten van “gij zult” en “gij zult niet”. Jesaja profeteerde:

Zo zal voor hen (=Israël) het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat…
Jesaja 28:13

Maar wat had God tot het volk gesproken?

Dit is de rust, geeft de vermoeide rust, en dit is de verademing.
Jesaja 28:12

Met dit onderwijs kwam Jezus tot zijn volk en daarom zei Hij: “leert van Mij… en gij zult rust vinden”. Dat is een totaal ander “gij zult” dan wat het volk in de synagogen te horen kreeg. Het “gij zult” dat Jezus onderwees, spreekt van Gods belofte! Daarin kan een mens rusten én wandelen.

Dit onderwijs van Jezus wordt voortreffelijk geïllustreerd in wat de man bij het badwater van Bethesda te horen kreeg, die reeds 38 jaar gebukt ging onder een ziekte. Dezelfde termijn die Israël ooit extra in de woestijn moest doorbrengen (Deut.2:14). Inderdaad, daarna kwam Jozua (!), die hen in het beloofde land bracht. En wat wat kreeg deze zieke man van Jozua, pardon Jezus, te horen?

Neem uw matras op en wandel!
Johannes 5:8

Bij het aanhoren van dit woord, werd de man terstond gezond en hij nam zijn ligmatje op en ging zijns weegs. De godsdienstige leiders namen het hem zeer kwalijk dat hij uitgerekend op sabbat zijn matras droeg, maar demonstreerden daarmee slechts hun complete onbegrip. Want dat matras is juist een uitbeelding van de rust die God geeft! Dat matras is het zachte juk en de lichte last die Jezus te dragen geeft. “Gij zult… rust vinden!”.

 

Delen: