GoedBericht.nl logo
English Blog

de poel des vuurs

01-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Het zal zo’n vijftien jaar geleden zijn, dat ik geattendeerd werd op een artikel van wijlen dr. Ernest L. Martin. De titel luidde: The Lake of Fire: Where Is it Located?  Zeer intrigerend wat hij daarin te melden heeft! In de eerste plaats wijst Martin er op dat het woord achter ‘poel’ duidt op een reëel meer, zoals b.v. het meer van Genesareth. Hetzelfde woord (Gr. limne) gebruikt de Bijbel daarvoor. In de tweede plaats toont hij dat dit meer zwavel als brandstof bevat, een gegeven dat onwillekeurig doet denken aan de regio van de Dode Zee. Het was immers in die omgeving dat God zo’n vierduizend jaar geleden het vuur en zwavel deed regenen en Sodom, Gomorra en de omliggende steden in de as legde. De Dode Zee die tegenwoordig in omvang steeds kleiner wordt vanwege het dalende waterpeil, zal in de nabije toekomst opnieuw een vurig oord worden. Martin laat zien dat in de dagen van de wederkomst dit meer en haar omgeving (het gebied van Edom) opnieuw een grote rol zal spelen in Gods gerichten. Daar zal God afrekenen met de verzamelde volken en haar leiders (“het beest en de valse profeet”).

In het navolgende Messiaanse rijk (“de duizend jaren”) zal deze omgeving wonderbaarlijk herstellen en er zal zelfs een meer rijk aan vissen ontstaan, inclusief enkele vissersplaatsen aan de oevers. Aan het einde echter van dit Millenium zal de diabolos (=de duivel) opnieuw worden losgelaten en in staat blijken, de volken opnieuw te doen optrekken tegen Jeruzalem. Maar God zal daar korte metten mee maken en voor de derde en tevens laatste keer zal dit oord veranderen in een vurige oven. Bij de Grote Witte Troon vervolgens, waar de doden zijn opgestaan, zullen degenen van wie de namen niet in het boek des levens staan, in dat meer worden geworpen. Opnieuw zullen zij sterven. Vandaar: “de tweede dood”. Dat is uiteraard niet het einde, want de dood heeft bij God nooit het laatste woord. Maar dat terzijde.

Wat dr. Martin laat zien is dat de Bijbel ook hier zeer concreet spreekt. Zoals de Bijbel geen ‘hel’ kent maar Gehenna, een aanwijsbaar dal bij Jeruzalem, zo is ook “de poel van het vuur” geen vage abstractie maar een concrete, geografische locatie, dat al van oudsher wordt geassocieerd met de dood.

Het Engelstalige artikel uit 1981 is recentelijk bewerkt door David Sielaff (ASK) en onlangs door Anke Pronk-Waterlander uitstekend in het Nederlands vertaald. Uiteraard is de informatie die wordt gepresenteerd geheel voor rekening van de auteur, maar ik sta helemaal achter de algemene strekking er van en kan het zonder reserve ter lezing aanbevelen!

Hier de link naar het artikel: WAAR BEVINDT ZICH DE POEL DES VUURS?

Delen: