GoedBericht.nl logo
English Blog

heeft GOD het script?

13-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

In een discussie  op de dagelijkse weglog (van harte aanbevolen!) van mijn goede vriend Simon van Groningen las ik een reactie op mijn blog van gisteren. Simon:

Daarom is het ook zo fout om (zoals bijvoorbeeld vandaag op goedbericht) te stellen dat het script van álles is geschreven. Het is sowieso niet Bijbels. Ik kan dat nergens vinden… 

Niettemin had ik de tekst waaraan ik refereerde (Psalm 139:16), er onder vermeld:

“Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; IN UW BOEK WAREN ZIJ ALLE OPGESCHREVEN, DE DAGEN, die geformeerd zouden worden, TOEN NOG GEEN DAARVAN BESTOND.”

Al mijn dagen stonden reeds in GODS boek opgetekend, voordat ik zelfs maar verwekt was, zegt David. Dat is te zeggen dat GOD van te voren het script van heel Davids leven kende. Ook al zijn de termen ‘boek’ en ‘script’ in dit verband een metafoor, het betekent dan toch in elk geval dat op voorhand Davids levenloop tot in detail bij GOD bekend was. Zou het anders zijn, dan is GOD niet ALwetend.
Simon:

… het is ook geen goedbericht.

Voor David in ieder geval wel! Nadat David schreef dat al zijn dagen, “toen nog geen daarvan bestond” reeds in GODS boek stonden opgeschreven, voegde hij er aan toe: “Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o GOD, hoe overweldigend is haar getal”. Het mag dan volstrekt onbegijpelijk zijn dat GOD het script van elk schepsel in handen heeft, het is wél een kostbare gedachte! GODS alwetendheid is de grote troost van Psalm 139 (zie ook het NBG-opschrift). GOD verstaat van verre mijn gedachten (vers 2). “Van verre” betekent niet: op kilometers afstand, want GOD omgeeft mij van achteren en van voren (vers 5). Nee, “van verre” wil zeggen: ver van tevoren.
Simon:

Je kunt dan wel stellen, zoals daar, dat je zo zeker kunt zijn, maar het is slechts een schijnzekerheid omdat vrijwel alles uit het zogenaamde script onbekend is, dus ook – bijvoorbeeld – de geloofsafval van degene die zo zeker is.

Hier worden twee dingen door elkaar gehaald. GOD heeft het script, zodat HIJ vóór alles, bekend is met elk detail van mijn leven en er dus nooit iets mis kan gaan. Dat is kostbare gedachte! Een niet minder grote zegen is, dat ik het script niet ken. Ik zou er niet aan moeten denken alles te weten wat er b.v. het komende jaar gaat gebeuren. Al zou ik er in theorie op de beurs heel rijk mee kunnen worden, ik zou waarschijnlijk geen leven meer hebben… Alwetendheid is goddank slechts aan GOD voorbehouden.
Simon:

Absolute determinatie is zowel theologisch, als logisch, als natuurkundig (recombinant DNA) onjuist en gaat uit van de veronderstelling dat wij God kunnen begrijpen in Zijn plannen.

Uit het gegeven dat God GOD is, volgt logisch (dus letterlijk theo-logisch) dat NIETS voor Hem verborgen is (=alwetend) en Hij ALLES onder controle heeft (=almachtig). Deze logica wordt bovendien zwart op wit in de Schrift bevestigd. Juist de ontkénning van deze logica gaat uit van de veronderstelling GOD te kunnen begrijpen. GODS almacht en alwetendheid zijn zowel bijbels als logisch, maar laten zich niet vatten of begrijpen. Slechts in geloof be-amen we het.

Zie ook:
heeft God berouw?

—————————————–

In DEZE LINK (vrijdag 14 aug. 08:58) de reactie van Simon van Groningen op het bovenstaande. De lezer oordele zelf.

Delen: