GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 28 vers 28

09-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!
Handelingen 28:28

Regelmatig kom ik aanraking met de opvatting dat het bovenstaande Bijbelvers een “grenspaal van bedelingen” zou zijn. Men bedoelt daarmee, dat alles wat voorafgaat aan dit vers, in het teken staat van het herstel van het Koninkrijk voor Israël (Hand.1:6) en daarna niet meer. Dit vers verdeelt voor hen Paulus’ brieven in tweeën. Wat vóór Hand.28:28 geschreven is, gaat over Israël en het Koninkrijk en pas daarna komt de ekklesia als het Lichaam van Christus ‘in the picture’. Wat Paulus b.v. aan de Romeinen, de Korinthiërs en de Thessalonikers schreef (vóór Hand.28:28) is volgens deze visie niet van toepassing op de ekklesia vandaag.

De grote consequenties van deze opvatting zijn nu even niet aan de orde, ik wil me beperken tot Handelingen 28:28 zelf. Punt is namelijk dat men niet nauwkeurig leest. Zoomen we in op dit vers, dan blijkt dat er geen sprake is van “aan de heidenen gezonden is” (zoals de meeste vertalingen weergeven) maar letterlijk:

Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden WERD
Handelingen 28:28

Hier wordt dezelfde grammaticale vorm gebruikt, als in Lucas 1:26: “In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden….”.  Verleden tijd. Paulus verwijst in Handelingen 28:28 naar een tijdstip in het verleden en niet naar de actualiteit in Rome! Paulus brengt de leiders van de synagoge op de hoogte van een waarheid die hij eerder in andere synagogen predikte, nl. dat vanwege Israëls ongeloof het heil Gods naar de natiën was gegaan. Dat is karakteristiek voor Paulus’ “Evangelie van de voorhuid” (Gal.2:7). De naam Paulus is ook ontleend aan deze switch. Toen hij voor het eerst aan een heiden (met de naam Paulus!) predikte, terwijl een Jood dit probeerde te verhinderen. Bij die gelegenheid werd Saulus voortaan Paulus (Hand.13:9).

Handelingen 28:28 vermeldt inderdaad een grenspaal. Maar let op: een grenspaal die al  sinds Handelingen 13 was geslagen. Sinds die tijd werd het heil Gods naar de natiën gezonden. En dat heeft Paulus allerwege in de synagogen gepredikt.
Daarover een volgende keer meer.

deel II
deel III 

Delen: