GoedBericht.nl logo
English Blog

seks vóór het huwelijk

08-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

prematuur
Paulus vangt in 1Korinthe 7 aan met te schrijven:

… met het oog op de gevallen van hoererij laat ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
1Korinthe 7:2

Hoererij in de Bijbel is alle seks met een ander dan de eigen man of vrouw. Seks vóór het huwelijk is een grensgeval omdat men het bed deelt met iemand die nog niet de eigen man of vrouw is maar dat dus wel zal zijn. Voorechtelijke seks is prematuur (een vooruit grijpen), want…

… een man… zal ZIJN VROUW aanhangen en DIE TWEE  zullen tot één vlees zijn. Gen.2:24

“… die twee”, dat wil zeggen: een man en zijn vrouw zullen één vlees te zijn. Vandaar dat als maagd tot de huwelijksnacht wachten, sinds mensenheugenis als norm geldt.

indien zij zich niet beheersen
De eerlijkheid gebied echter te zeggen dat dit ideaal voor velen in de praktijk te hoog gegrepen is. Paulus schrijft daarover aan de (spreekwoordelijk) losbandige Korinthiërs…

Indien zij zich echter niet beheersen, laten zij trouwen.
1Korinthe 7:9 

Paulus heeft het hier over seksuele gemeenschap vóór het huwelijk. Dat komt in veel vertalingen niet helder uit de verf, omdat men het woord ‘kunnen’ aan de zin heeft toegevoegd: “indien zij zich niet kunnen beheersen”. Waarmee in het midden wordt gelaten of er daadwerkelijk van seks sprake is. Terwijl Paulus’ formulering zonder meer impliceert dat de ongehuwden zich niet beheersen. En dan? Veroordeelt Paulus de ongehuwden die zich niet beheersen? Nee, hij schrijft kort en krachtig: “laten zij trouwen”. Waarmee overigens de bewering is weerlegd dat het huwelijk al in bed gesloten zou zijn. Een huwelijk is een bruiloft (hetzelfde woord in het Grieks) en een wettige aangelegenheid (Romeinen 7:2). Ongeacht hoe dit bij wet geregeld is, want dat verschilt per cultuur. Seks (“één vlees”; 1Kor.6:16) is in de Bijbel gereserveerd voor een man en zijn vrouw. Vandaar dat Paulus slechts één advies heeft voor ongehuwden die zich niet beheersen: laten zij trouwen.

Delen: