GoedBericht.nl logo
English Blog

het offerfeest van de moslims

06-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Vandaag, 6 november 2011, begint het grote Islamitische hoogtij: het offerfeest. Ter nagedachtenis van het offer dat Ibrahim (=Abraham) bracht. Moslims menen ten onrechte (hoewel de Koran dit niet zegt) dat deze zoon Ismaël was. Tijdens het offerfeest worden massaal schapen, geiten of runderen geslacht.

De Bijbel leert (o.a. in Psalm 87) dat eenmaal, ook de moslimlanden JAHWEH zullen leren kennen. Dan zal de sluier worden weggenomen en men zal gewaar worden wie de ware Zoon van Abraham is. Dan zal men ook zien waar het offer van Abraham werkelijk betrekking op had, nl. op Hem die geslacht werd (jazeker, onverdoofd!) en zo stierf. Hoewel moslims met groot respect spreken over de profeet Isa (=Jezus), ontkennen zij stellig zijn dood. En daarmee uiteraard ook zijn opstanding. Zo vieren moslims een offerfeest, zonder te beseffen waar het offer van spreekt. Want wat is een offer zonder slachting én zonder het offeren (=opstijgen) daarna? Het offer verwijst naar sterven én verrijzen! Het offerfeest duurt niet voor niets drie dagen. Wat een ontdekking zal het wezen, wanneer de moslims zullen inzien dat dit spreekt van Hem die op de derde dag opsteeg uit het graf. Trouwens, het was Abraham zelf die ooit het offer bracht “op de derde dag” (Genesis 22:4).

En wat dacht u van de locatie waarop Abraham dit deed? Op één van de bergen in het land Moria (Gen.22:2), waar duizend jaar later de tempel zou worden gebouwd (2Kron.3:1). En precies ook de plek waar nog duizend jaar later de Zoon van Abraham zou worden geslacht én opgewekt. Uitgerekend daar en toen voorzag God Zichzelf van een Lam ten brandoffer (Gen.22:8)…

Delen: