GoedBericht.nl logo
English Blog

als koning heersen in het leven

05-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, IN LEVEN ALS KONING HEERSEN door de ene, Jezus Christus.
Romeinen 5:17

In Romeinen 5 vanaf vers 12 plaatst Paulus Adam tegenover Christus. De één introduceerde de zonde in de mensenwereld en daarmee de dood die vervolgens doorging tot alle mensen. Christus daarentegen overwon de dood en deze daad van gerechtigheid betekent een garantie van zowel rechtvaardiging als leven voor alle mensen. Ja, u leest het goed… zó schrijft Paulus daarover in dit gedeelte, ook al gelooft bijna niemand hem. Adam is een type en tegenbeeld van Christus maar is in alle opzichten de mindere van Hem.

In het hierboven geciteerde vers 17 schrijft Paulus over het “als koning heersen in het leven”. In het navolgende hoofdstuk zet hij dat nader uiteen. Wie verbonden is met de uit de doden opgewekte Christus, die “wandelt in nieuwheid des levens” (6:4) en is niet langer onder de heerschappij van de zonde (6:14). Dat is wat “als koning heersen in het leven” betekent. Voor wie is dat weggelegd? Voor hen die vechten en strijden tegen de zonde? Voor hen die nauwgezet de wet proberen te volgen? Nee, integendeel. Zolang een mens daarmee bezig is, verraadt dit slechts onbekendheid met het Goede Bericht dat Paulus te melden heeft. Als koning heersen in het leven, is niet bestemd voor verdieners en vechters maar voor hen die “de overvloed van de genade” ontvangen. Er valt niets te strijden – de strijd is gestreden en de overwinning is behaald! Christus overwon de dood en in Hem zijn zonde en dood gepasseerd. Hier valt slechts te ontvangen. Overvloed, genade en gerechtigheid. En daarmee zijn we nu al, in dit leven, de koning te rijk!!!

Delen: