GoedBericht.nl logo
English Blog

exact 2000 jaar?

04-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Bereeërs

Op haar website boinnk.nl zoekt Silvia Videler haar weg in de veelheid van visies m.b.t. de eindtijd. Ze beschrijft de moeite die ze heeft met het feit dat de één dit zegt en de ander weer wat anders beweert. Na een keur van verschillende inzichten de revue te hebben laten passeren, benadrukt ze het belang van onafhankelijkheid en vrijheid. Om zelf, bij het licht van de Schrift, alles te checken, zoals ooit de Bereërs dit deden (Handelingen 17:11). Zo is dat! –  als er één kostbare erfenis is die de Reformatie ons heeft nagelaten, dan is het wel deze houding van Sola Scriptura.

twee fouten

De reden voor het schrijven van deze weblog is dat Silvia het volgende opmerkt:

Moeten we de ‘school’ geloven zoals A.Piet die leert en de opname (wegrukking) plaatsen exact 2.000 jaar na Christus dood en opstanding, dus nog jaren wachtende?

Slechts één zin, maar het bevat twee fouten. Omdat ik er wel vaker tegen aanloop, lijkt het me nuttig dat hier eens recht te zetten. De waarheid is dat ik nooit heb geleerd dat de wegrukking van de ekklesia (beschreven in 1Thessalonika 4) “exact 2000 jaar na Christus’ dood en opstanding” zal plaatsvinden. Wat inderdaad op GoedBericht.nl naar voren wordt gebracht, is dat de “twee dagen” in de profetie van Hosea 6, twee millennia representeren die aanvangen bij Christus’ heengaan. Maar het bovenstaande citaat gaat om twee redenen mank.

# reden 1: Israël

De eerste reden is dat de periode van “twee dagen” uitdrukkelijk betrekking heeft op Israël.

Hij zal ONS (=Israël) na twee dagen doen herleven…
Hosea 6:2

De “twee dagen” eindigen bij Israëls bekering, dat samen valt met de terugkeer van de HERE.

Ik (=JAHWEH) wil wederkeren naar Mijn plaats totdat zij zich schuldig gevoelen en Mijn aangezicht zoeken…
Hosea 5:15 

En even later:

…ten derde dage … dan komt Hij tot ons…
Hosea 6:2,3 

Aangezien de wegrukking van de ekklesia (m.i.) drieënhalf jaar voorafgaat aan Christus’ verschijning aan Israël op de Olijfberg, vindt alleen al om deze reden, de wegrukking niet exact tweeduizend jaar na Christus’ dood en opstanding plaats.

# reden 2: ongeveer tweeduizend

Maar belangrijker wellicht in dit verband is, dat de periode van twee millennia mogelijk een afgeronde termijn is. Het uitgerekende tijdsbestek mag dan inderdaad rond 2030 eindigen, we moeten rekening houden met een marge. Veelzeggend in dat verband is de “ONGEVEER tweeduizend el…” dat wordt vermeld in Jozua 3:4. In die geschiedenis gaat het om de afstand die er zou zijn tussen “de ark van het verbond” en het volk Israël bij het doortrekken van de Jordaan. Een prachtig type van hoe eerst Christus (=de ark) zou sterven en opstaan (= de doodsjordaan) op afstand gevolgd door Israël. Het volk legt hetzelfde traject af als haar Messias, maar twee millennia later (>2Petrus 3:8). Hoe precies is deze termijn? Op de eeuw, op het decennium, of op het jaar nauwkeurig?

uitgerekende datum

Bij een uitgerekende datum van een zwangerschap wordt in de praktijk altijd rekening gehouden met een speling van vier weken. Dat is op de totale zwangerschap een marge van tien procent. De bevalling kan zomaar twee weken vóór maar ook twee weken ná de uitgerekende datum plaatsvinden. Ieder ouderpaar weet uit ervaring hoe spannend het rond die weken kan zijn…

Wat ik in hiermee wil zeggen is dit: het berekende tijdstip is een indicatie. Niet minder én niet meer. Het maakt onze ‘blijde verwachting’ en het uitzicht op ‘de verlossing’  des te spannender…

Delen: