GoedBericht.nl logo
English Blog

de drijvende bijl

03-02-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Afgelopen zondag sprak ik in Rotterdam over het fenomeen dat in de Schrift dikwijls sprake is van ‘uit het water getrokken worden’. Daarbij kwam o.a. de geschiedenis van de bijl die in de Jordaan viel, aan de orde. Even kwam ik in de verleiding om wat meer over die bijl te vertellen, maar moest dat ter wille van de tijd… afkappen. Na afloop van de samenkomst en later ook via de mail hebben verschillende mensen mij navraag gedaan naar de diepere betekenis van de geleende bijl in 2Koningen 6. Enkele overwegingen wil ik in deze weblog graag delen.

het verhaal
In 2Koningen 6 is sprake van de uitbouw van een te klein behuisde profetenschool. Deze school bevond zich in Gilgal (vergl. 2Kon.4:38). O.l.v. Elisa (“de man Gods”) gaan de profeten aan het huis bouwen, maar bij het kappen van bomen schiet een ijzer van één van de bijlen los en deze valt pardoes in de Jordaan. De houtkapper riep van schrik: het was geleend! Dan komt “de man Gods” in aktie en werpt een stuk hout in het water en het ijzer komt naar boven drijven, zodat het weer gepakt kon worden.

het huis
De bouw van het huis spreekt op een verborgen wijze van de bouw van “het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God” (1Tim.3:15). In dat huis staat immers het Woord van God centraal. Het huis bevind zich te Gilgal bij de Jordaan. Deze locatie verwijst naar (om)wenteling (= Gilgal; Joz.5:8,9) naar Jozua (=Jezus) en naar de doortocht door de doodsjordaan (>op de derde dag; Jozua 3). De bouw van het huis op deze plaats verwijst daarmee naar de bouw van het huis Gods, sinds Christus’ opstanding uit de doden.

geleend
Gelovigen worden geacht aan het Huis te bouwen, maar ze zouden zich realiseren dat het geen eigen werk is. Het kappen (“laat dan de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam”) kan uitsluitend met succes plaatsvinden als we ons ervan bewust zijn, dat alles Góds werk is. Wij zijn niet de eigenaar van het huis en evenmin van de middelen waarmee het opbouwende werk plaatsvindt. Het is álles geleend. Dat wordt ook onderstreept door “de man Gods” die de bijl d.m.v. het hout weer boven water brengt. Dat doen wij zelf niet, het wórdt voor ons gedaan. Inderdaad, door “de Man Gods”. En door middel van het hout. Uiteraard denken we bij dat laatste aan het vloekhout (Gal.3:13): de weg waardoor God nieuw Leven voortbrengt (> opkomen uit de Jordaan)!
Dat we maar vaak met dit bijltje mogen hakken!

Delen: