GoedBericht.nl logo
English Blog

geveinsd geloof

11-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

De term ‘witwassen’ gebruiken we voor het maskeren van duistere praktijken. Voor het oog lijkt het schoon en netjes, maar onder de oppervlakte blijkt het tegendeel. De term doet denken aan Jezus’ woorden in Matteüs 23:27:

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want jullie lijken op witgepleisterde graven die van buiten wel mooi schijnen, maar vol botten van doden zijn en iedere onreinheid.

In dit hoofdstuk lezen we een snoeihard betoog en een zevenvoudig ‘wee’ van Jezus tegen de religieuze leiders in zijn dagen. Deze toespraak werd zijn laatste publieke optreden in Jeruzalem (23:39). Een paar dagen later zou hij door hen worden overgeleverd om te worden gekruisigd. Jezus’ aantijgingen waren voor hen onweerlegbaar, maar daarom ook onverdraagbaar.

We moeten bedenken dat Jezus dit uitsprak in de tempel te Jeruzalem (24:1) te midden van de crème de la crème van godsdienstigheid. Als ergens orthodoxie gevonden werd, dan was het daar wel. Maar Jezus durfde daar dwars door heen te prikken. Zeven keer benoemt hij in dit hoofdstuk huichelarij of hypocrisie.

orthodox

Maar beste lezer, denk niet dat orthodoxe hypocrisie alleen in die dagen bestond. Paulus waarschuwde Timotheüs al voor toekomstige “hypocrisie van leugensprekers” binnen de christenheid (1Tim.4:2). In 2014 schreef ik daar al eens een aantal blogs over. In deze blog wil ik wijzen op een voorbeeld waar ik al vaak tegenaan ben gelopen. Juist vandaag e-mailde een jonge vrouw uit ‘de refo-hoek’ en schreef me:

Gelukkig is God de Redder van alle mensen. Ook al zwakt de christelijke wereld dat weer af door te zeggen dat we het wel moeten geloven, anders redt Hij ons niet. Dat vind ik nog het meest geraffineerde trucje om af te zwakken dat God de Redder van alle mensen is.

De mailster noemt de bekende christelijke tegenwerping terecht “het meest geraffineerde trucje”. Maar ik durf te stellen dat het resultaat niet slechts een afzwakking is van de waarheid van de Redder van alle mensen. Het is een regelrechte ontkenning daarvan.

geen aanbod maar mededeling

“De levende GOD is de Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen”, schrijft Paulus zwart-op-wit in 1Timotheüs 4 vers 10. Het is de boodschap waarvan hij zegt: ze is betrouwbaar en alle aanneming waard en om deze boodschap arbeidde hij en werd hij gesmaad. Het is Paulus’ mission statement. De boodschap van genade, die hij onder de natiën mocht herauten, is onbegrensd en onvoorwaardelijk! De andere kant van de medaille is: religie kan hier niets mee. De christelijke religie evenmin. Ja, zij spreken graag over ‘het aanbod van genade’, maar Paulus’ boodschap is geen aanbod. Het is een mededeling. Een bericht, zeg maar gerust: een goed bericht en het beste nieuws!

‘Ja maar…’ oftewel: ‘nee, want…’

Wie op de boodschap van de Redder van alle mensen reageert met: “ja, maar je moet het wel geloven”, is bezig met ‘witwassen’. Want zo iemand zegtja’, maar bedoelt ‘nee’. “Ja, maar… ” is de schone schijn van “nee, want…”. Degene die zegt “ja, maar je moet het wel geloven”, die gelooft namelijk zelf niet dat GOD de Redder is van alle mensen! Het “ja…” suggereert dat iemand het gelooft (dat is het witwassen: geveinsd geloof), maar hij of zij ontkent het ondertussen, door te beweren dat GOD alleen de Redder is van gelovigen.

Maar gelukkig blijft staan: GOD is de Redder van alle mensen! Zelfs van ongelovige christenen.

Delen: