GoedBericht.nl logo
English Blog

huichelarij van valse woorden

15-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

Maar [de] Geest zegt nadrukkelijk dat in navolgende perioden, sommigen afstand zullen nemen van het geloof, achtgevende op misleidende geesten en leringen van demonen, in huichelarij van valse woorden…
Paulus in 1Timotheüs 4:1,2

ontsporing
In bovenstaande woorden spreekt Paulus een belangwekkende profetie uit. Hij schrijft dat de Geest nadrukkelijk zegt dat in navolgende perioden sommigen afstand zouden nemen van het geloof. Het zou het begin zijn van de ontsporing van de christenheid als geheel. Want in de tweede Timotheüs-brief schrijft Paulus (4:3) dat de tijd zou komen dat men in het algemeen zelfs de gezonde leer niet meer zou verdragen omdat men het gehoor zal hebben afgekeerd van de waarheid (4:4). Paulus had een zeer pessimistische kijk op de toekomstige ontwikkelingen in de christenheid. Zoals Paulus zelf aan het einde van zijn leven verlaten was door allen die in Asia waren (2Tim.1:15), zo laat hij Timotheüs weten dat de christenheid als geheel zich zou afkeren van de waarheid.

het begint bij sommigen
De neergaande ontwikkeling zou worden ingezet bij sommigen (1Tim.4:1). Blijkens vers 3 gaat het daarbij om mensen die onderwijs geven. Dat is effectief. Om bepaalde leringen algemeen ingang te doen laten vinden, moet men eerst de leraren zover zien te krijgen. Want als invloedrijke mensen, de opiniemakers, eenmaal ‘om’ zijn, dan volgt de rest vanzelf.

misleidende geesten
Volgens de voorzegging in 1Timotheüs 4 is deze ontsporing veel meer dan een algemeen menselijk fenomeen. Het is niet gebaseerd op sociologische wetmatigheden. Er zijn “misleidende geesten” in het spel. Een mastermind die strategieën kiest om mensen en mass te bedriegen.

leringen van demonen
Het geloof (d.w.z. dat wat geloofd wordt) waarvan afstand genomen wordt, zal volgens Paulus plaats maken voor “leringen van demonen”. Niet slechts één leer van demonen, maar meerdere. Het woord ‘demon’ verwijst naar een godheid binnen het veelgodendom. De Grieken noemden hun goden demonen. Zij zouden zeker niet akkoord gaan met de weergave ‘boze geesten’ zoals in veel bijbelvertalingen. En terecht niet, want de Schrift kent wel “boze geesten”, maar dat is een andere frase (b.v. in Luc.8:2). Zoals de Griekse versie (LXX) van Ps.96:5 zegt: “alle goden der volken zijn demonen”. Wat Paulus voorziet in “leringen van demonen”, is een verkapte terugkeer naar de afgoderij onder de natiën.

huichelarij van valse woorden
Hoe is het mogelijk om mensen die het onderwijs genoten van de “leermeester van de natiën” te overtuigen van “leringen van demonen”? Daar zijn “misleidende geesten” voor nodig. Die zich vermommen “in huichelarij van valse woorden”. Huichelarij of hypocrisie wil zeggen: de schone schijn ophouden. Zich bedienen van enerzijds goede woorden maar tegelijkertijd ook van woorden die dit ontkennen. Zodat de vlag de lading niet dekt. Paulus slaat met deze voorzegging van “huichelarij van valse woorden” de spijker op de kop! Systematisch heeft men zich bekwaamd (de theologie!) om de Schrift iets anders te laten zeggen, dan wat ze zegt. God zegt dit, maar Hij bedoelt dat.

voorbeelden
De geschiedenis van de orthodoxe theologie laat vele voorbeelden zien van zulke “huichelarij van valse woorden”. Ik noem:

  1. Men spreekt van één God maar men bedoelt drie personen.
  2. Men spreekt van de Zoon van God maar men bedoelt God de Zoon.
  3. Men spreekt van redding om niet, maar men bedoelt dat er een voorwaarde is.
  4. Men spreekt van een God die niet laat varen de werken van zijn handen, maar men bedoelt een eindeloze hel.
  5. Men spreekt van dood maar men bedoelt een andere vorm van leven.
  6. Men spreekt van Israël maar men bedoelt ‘de kerk’.
  7. Men spreekt van Gods goede schepping maar men bedoelt een ‘boze natuur’.

Opvallend genoeg prikt men buiten de kerk veel gemakkelijker door deze “hypocrisie van valse woorden” dan zij, die zich daarbinnen bevinden.
In de eerstvolgende blogs wil ik puntsgewijs de hypocrisie en trucs blootleggen n.a.v. genoemde voorbeelden.

Reageer op Facebook

Delen: