GoedBericht.nl logo
English Blog

waar Huub Oosterhuis nooit vanaf komt

13-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 3 mei 2014 stond een interview met de bekende dichter en liederenschrijver Huub Oosterhuis. Vader ook van de niet onbekende artiesten Tjeerd en Trijntje Oosterhuis. Ooit als RK-priester begonnen kon hij zich niet conformeren aan het instituut kerk. Die eigenzinnigheid heeft hij behouden. Hieronder een paar krenten uit de pap van dit interview. Krenten met een hoog GoedBericht-gehalte.

Noemt u zich een christen?

“Als ik me al zo noem, zal ik er in ieder geval een heleboel bij vertellen. Ik ben een leerling van de Joodse Bijbel. Ik lees de evangelieën als uitleg bij dat grote boek. In de Jezusbeweging zijn de Thora van Mozes en de boeken van de profeten doorgegeven.

Nooit overwogen om over te gaan naar het Jodendom?

“Nee. Ik ben ook een leerling van Paulus. En die zegt dat er in Jezus Messias noch Jood is noch Griek, noch slaaf noch vrije…”

(…)

U bent onlangs 80 jaar geworden. Denkt u veel na over het einde, over de dood?

“Ik ben m’n hele leven bezig geweest en heb talloze uitvaarten begeleid. Vroeger kwam ik van vakantie terug als er iemand stierf die ik pastoraal had begeleid.”
Naar buiten blikkend: “De dood is de laatste vijand, hé?  Die had er niet moeten zijn, maar hij is er wel.”
Dan draait hij zich op z’n stoel en wijst priemend met zijn vinger naar een denkbeeldig publiek. “Maar Jezus zal die laatste vijand overwinnen, zegt Paulus. En dan zal Hij de heerschappij overgeven aan God en zeggen: “nu is het alles volbracht”. En dan zegt Paulus erbij: En dan zal God alles in allen zijn. Ja, dat staat er.” Bijna hulpeloos haalt hij zijn schouders op. “Dat zijn woorden waar ik nooit vanaf kom. Nooit vanaf wíl komen.”

U gelooft dat?

“Ik hoop het. Ik kan niet anders. Geloven klinkt me te vaag. De hoop is dichterbij. Maar toch: ik geloof het ook, ja. Maar dan in de zin dat ik me er aan toevertrouw, me eraan overgeef. Dat visioen mag je nooit prijsgeven. Het kán niet, maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.”

Reageer op Facebook

Delen: