GoedBericht.nl logo
English Blog

eindejaar 2020 (deel 1)

30-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Met nog een paar dagen te gaan in 2020, wordt het tijd om de jaarlijkse balans op te maken. Een vaste gewoonte op deze site. En graag wil ik in dit eerste deel van de terugblik aandacht geven aan ontwikkelingen die zich onder de oppervlakte van het wereldgebeuren afspelen. Zaken die ons niet mogen ontgaan. Om te zien hoe ze verband houden met de in de Schrift voorzegde misleiding die eigen is aan “het einde van de aeon”.

killervirus?

Zo goed als al het nieuws dat de afgelopen tien maanden tot ons kwam, werd gedomineerd door woorden als ‘COVID-19’ en ‘het corona-virus’. Geen ‘killervirus’ als ebola, maar wel heftiger dan de klassieke griep. Het was echter niet zozeer het virus dat dit jaar alles zo anders maakte, maar de reactie daarop, wereldwijd. Aangestuurd vanuit de WHO, met als hoofdsponsor Bill Gates (ja ja, follow the money!). In maart verklaarde WHO-voorman Tedros nog dat 3,4% van alle geïnfecteerden aan het virus zouden overlijden. Een schatting die met mogelijk factor 10 (!) te hoog bleek. Maar de schrik zat er wel meteen goed in (dat was de bedoeling ook) en veelzeggend genoeg volgde men allerwege het totalitaire China in het opsluiten van de hele bevolking. De lockdown. Een maatregel waarvan inmiddels bekend is dat het vele malen meer levensjaren kost, dan dat het redt…

lockdown

Behalve ‘de derde wereld’ waar de grootste klappen vallen, wordt ook de westerse maatschappij ongenadig getroffen door de lockdowns. De horeca, het midden- en klein bedrijf, de evenementen-branche, heel de cultuursector, enz. ligt aan het infuus van overheidsondersteuning en dreigt grotendeels om te vallen. De schuldenberg neemt astronomische vormen aan en geld wordt als uit het niets gecreëerd, wat een enorme geldontwaarding tot gevolg zal hebben. Een spoor ook van sociale en psychische vernieling laten al deze draconische maatregelen achter.

vrijheid

Met de keuze voor de lockdown legden regeringen de bijl aan de wortel van 75 jaar vrijheid. Een weg terug is er nauwelijks. Toen ik halverwege maart dit jaar hierop wees, namen een aantal mensen dat mij toen niet in dank af. Ik zou overdrijven omdat de vrijheid ons gauw weer zou worden teruggegeven, zo werd mij verzekerd. Maar de realiteit is dat tal van vrijheden sindsdien alleen nog maar meer zijn ingeperkt. Wetten moesten worden bedacht of aangepast ten einde de grondwet te kunnen omzeilen. Lockdowns volgen elkaar overal in rap tempo op. En een zinloos mondkapje dat tot voor kort nog door de minister werd afgeraden, is inmiddels verplicht gesteld. En dezelfde minister die claimde dat de aankomende vaccinatie vrijwillig zou zijn, begint ook daar inmiddels van terug te komen. Nou ja, RIVM-topvrouw Aura Timen verklaarde deze week ‘optimistisch’:

Als de vaccins er op tijd zijn en doen wat ze beloven, zal ergens eind volgend jaar de samenleving er weer iets normaler uitzien.

Let op de formulering: “als“. En dan “eind volgend jaar”. En ten slotte: “iets normaler”.
Een fijn 2021 allemaal!…

censuur

Hand in hand met de genoemde vrijheidsbeperkingen, komt ook de vrijheid van informatievoorziening en meningsuiting hevig onder druk te staan. De staat bepaalt wat waar is en wat niet waar is. Mainstream media smoren wezenlijk tegengeluid. Ook de Big-Tech plegen op grote schaal censuur zodat social media (zoals o.a. Facebook en Twitter) inmiddels geen vrij podium meer bieden. Fundamentele kritiek wordt gemarginaliseerd en critici worden belachelijk gemaakt (‘wappies’, ‘complotgekkies’, enz.).

Agenda 2030

Voor wie enigszins wakker is, kan het niet ontgaan dat hier zoveel meer speelt dan alleen een venijnig virus. Er wordt op globaal niveau (VN, WHO, IMF) een plan uitgerold onder de veelzeggende naam ‘Agenda 2030‘. Vrijwel alle wereldwijde trends passen daarin. Zo verklaarde Klaus Schwab van het World Economic Forum dat de coronacrisis zal worden aangegrepen voor een ‘Great Reset’ van de wereld. ‘Het virus’ blijkt ook een mooi excuus om cashgeld nog sneller te laten verdwijnen en al het geldverkeer digitaal te maken. Totale controle van de centrale banken is onderweg. En reken maar dat men dit met schoonklinkende redeneringen kan verdedigen (uitbannen crimineel geld, eerlijke verdeling van rijkdom, basisinkomen).

nog eens: agenda 2030

Maar terwijl de strategen achter het wereldgebeuren hun agenda 2030 uitwerken, kent degene die de Schrift gelooft, aan het jaar 2030 een betekenis toe waar de wereld geen benul van heeft. 2030 is het jaar waarin het precies 2000 jaar geleden zal zijn, dat de Redder der wereld stierf, opstond en ten hemel voer. 2030 is een mijlpaal waarin twee millennia worden afgesloten. Waarbij het ons volgens Petrus niet mag ontgaan dat dit voor de Heer als twee dagen zijn (2Petrus 3:8). En zou de Heer niet “na twee dagen” en dus op “de derde dag” voor zijn volk Israël terugkeren (Hos.6:1-3)?

Het is van groot belang om de ontwikkelingen van deze tijd te plaatsen in het licht van het profetisch woord. Want dat is vast en het schijnt als een lamp in een duistere plaats (zie slot 2Petrus 1). In de wereld is het donker omdat de waarheid ten onder wordt gehouden. Bedenk daarbij dat de leugen in de eindtijd mainstream zou worden. “Men zal de leugen geloven”, schrijft Paulus in 2Thes.2 vers 11. Alleen wanneer je deze dingen van te voren weet en daarvan bewust bent, kun je daarop alert zijn. Nee, niet ongerust, integendeel, want alles verloopt zoals is voorzegd. Maar dit besef houdt ons wel wakker en verschaft ons inzicht om ontwikkelingen in de wereld te duiden. En te ontmaskeren (sec.). Maar bovenal geeft dit besef uitzicht op de geweldige toekomst die ons van Godswege is beloofd!

Met dat Goede Bericht kunnen en mogen we met een opgeheven hoofd 2021 ingaan.
In de blog die ik morgen hoop te plaatsen (deel 2) wil ik graag nog wat terug- en vooruitblikken op zaken die de GoedBericht-site betreffen.

Delen: