GoedBericht.nl logo
English Blog

Corona-gekte in perspectief

16-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Over griep wordt vaak bagatelliserend gesproken als “een griepje”. Dat is meestal terecht, want veruit de meeste mensen komen na een verblijf van een paar dagen in bed, er weer bovenop. Niettemin sterven er jaarlijks soms tot een half miljoen mensen wereldwijd aan de griep. Als algemeen advies geldt tijdens epidemieën de richtlijn dat dragers van het virus onnodig contact met risicogroepen dienen te vermijden. Logisch, want griep is nogal besmettelijk. Maar hoorde u in de voorgaande jaren ooit pleiten voor een algeheel sluiten van horeca, theaters, sportgelegenheden, universiteiten en scholen? Terwijl alleen al in het winterseizoen 2017-2018 in Nederland ruim 9400 (!) mensen stierven aan de griep. Om dat getal even in perspectief te plaatsen: tot dusver (16 maart) zijn er wereldwijd 65000 mensen overleden aan het Corona-virus. Dat is dus nog geen twee procent van de eerder genoemde half miljoen die jaarlijks wereldwijd aan de griep sterven.

een veel dramatischer ‘virus’

Destructiever en besmettelijker dan het Corona-virus zelf, is de reactie die zich momenteel voordoet in de maatschappij. In een paar dagen tijd is de paniek toegeslagen en chaos gecreëerd. De hele maatschappij wordt lamgelegd en om ons heen zien we nu al, na slechts een paar dagen, de economie in al haar voegen kraken. Een golf van faillissementen in vrijwel alle bedrijfstakken is onafwendbaar. Een schrikbarende toename van de werkloosheid zal het onvermijdelijke gevolg zijn. En doordat nu ook alle scholen voor een paar weken zijn gesloten en kinderen thuis moeten blijven, vindt er ook nog eens een formidabele aanslag plaats op de personele bezetting in ziekenhuizen. En op de gezondheidszorg in het algemeen. Met als gevolg dat vele zieken en hulpbehoevenden niet of onvoldoende geholpen of verpleegd kunnen worden. De toestanden die we eerder in Italië in het nieuws zagen als gevolg van een lockdown, zijn een voorbode van wat we dan ook hier zouden kunnen krijgen. De bizarre gekte in supermarkten en de lege winkelschappen zijn slechts een voorproefje.

het tijdframe

In eerdere postings dit jaar heb ik gewezen op de bijzondere tijdsframe van het komende decennium. In 2030 AD loopt een termijn van tweeduizend jaar af sinds het heengaan van Jezus Christus. Het zijn tweeduizend jaren die voor de Heer zijn als slechts twee dagen (2Petr.3:8). Dat zou ons niet mogen ontgaan, zo drukt Petrus ons op het hart als hij spreekt over de terugkeer van de Heer. Het betekent namelijk dat “de derde dag” waarover de profeet Hosea sprak (6:1-3), voor de deur staat. Eén van de morele kenmerken van de tijd van het einde, zouden misleiding, leugen en een krachtige inwerking van dwaling zijn (Mat.24:24; 2Thes.2:11).

voorwendsel

Wat ik tot voor kort niet voor mogelijk had gehouden, was dat binnen enkele dagen tijd een samenleving als de onze, zo compleet omgeturnd zou kunnen worden tot een chaos. Een chaos waarvan we op dit moment nog niet kunnen overzien hoe verstrekkend de gevolgen zullen zijn. Onder het voorwendsel van pandemie-bestrijding wordt in grote delen van Europa de maatschappij ontwricht en naar gevreesd moet worden, ook de gezondheidszorg op termijn ernstig geraakt. Want hoe zou een economie in puin, de kosten van de gezondheidszorg nog kunnen opbrengen?

in rap tempo

Wat we met dit alles ook zien, is hoe ontzettend snel ontwikkelingen kunnen gaan. En hoe krachtig het middel van angst is om een samenleving op sleeptouw te nemen, zodat ze bereid is alles te slikken wat de media haar voorschotelt. We zagen dit in de nasleep van ‘nine eleven’ en nu dan bij de Corona-hysterie. De media bespelen de massa en door angst wordt het gezonde verstand uitgeschakeld. Het is de ideale context om massaal te kunnen misleiden en om de bevolking ‘in de tang te krijgen’. Het mag veelzeggend heten dat niet alleen het Corona-virus, maar ook het idee van lockdown ontstond in een land waar de bevolking 24-7 aangestuurd wordt door ‘Big Brother’…

het was te verwachten

Dramatisch als dit is, de huidige ontwikkelingen hoeven ons niet te verbazen. Want misleiding is voorzegd. Het was zelfs het eerste waarvoor Jezus waarschuwde toen hij sprak over “het einde van de aeon” (Mat.24:4). Nog nooit is het zó moeilijk geweest voor het individu om zich aan misleiding te onttrekken. Want iedereen is online, nieuwsberichten bespelen ons voortdurend terwijl social media de sentimenten nog meer versterken. Zie in zo’n context nog maar eens bij zinnen te blijven. Dat kan alleen wanneer men gefundeerd is op de Rots die niet wankelt. En koers houdt bij het kompas van “de Schriften”. Alleen dan kunnen we staande blijven zonder ons gek te laten maken door alle berichtgeving en destructieve hypes.

Delen: