GoedBericht.nl logo
English Blog

eindejaar 2020 (deel 2)

31-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

In het eerste deel van de eindejaars blog blikte ik terug en vooruit op het wereldgebeuren in 2020. In deze blog doe ik dat op de dingen die het werk rond GoedBericht betreffen.

CIP

De eerste twee en halve maand verliepen alle werkzaamheden nog zoals gewoon. Februari sprong er een beetje uit door een interview op CIP over de aard en reikwijdte van ‘de verzoening’ en dit leverde nogal wat aandacht en reacties op. Toch bijzonder dat dit christelijk platform het aandurfde om mij te vragen over dit thema.

en toen kwam corona

Vanaf halverwege maart ging het leven in één keer (zoals voor bijna iedereen) er heel anders uitzien. Alle ‘officiële’ samenkomsten konden niet langer doorgang vinden, vanwege de corona-maatregelen. Pas vanaf juni konden de GB-bijeenkomsten weer worden hervat, zij het met de bekende beperkingen. Eerst ‘op’ Urk en vanaf juli ook te Zoetermeer. Op andere plaatsen waar ik zelf een genodigde ben, bleven de deuren vaak nog gesloten. Mede ook omdat zalen soms niet beschikbaar werden gesteld. GoedBericht heeft vanaf het begin niet veel op met het ‘nieuwe normaal’ en is voor zover mogelijk gewoon blijven doorgaan met bijeenkomsten rondom het Woord. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen.

andere annuleringen

Helaas konden ook veel andere GB-activiteiten en happenings die we gewoon waren te houden, dit jaar niet doorgaan. Zo kwamen zowel in het voor- als het najaar de GB-conferenties in het Bilderberghotel in Garderen te vervallen en ook het GoedBericht-weekend in Maarn moest worden geannuleerd. Ook de bijbelstudie-samenkomsten in Bodegraven en Katwijk kwamen vanwege de cornona-beperkingen te vervallen.

uitzendingen vanuit huis

Vanaf maart werden studies en toespraken vervangen door YouTube-video’s die ik opnam vanuit mijn studeerkamer thuis. Deze optie is een mooi alternatief gebleken en ik heb dankbaar van deze mogelijkheid gebruik gemaakt! In mindere mate nu nog steeds. Toch benadert deze werkwijze bij lange na niet een echte bijeenkomst. Als spreker kijk je tegen een scherm en een camera aan, zonder respons te zien van het publiek. Het is net zo steriel als bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd in een stadion zonder publiek. Menig luisteraar en kijker zal dat net zo ervaren. De inhoud mag dan identiek zijn, wat gemist wordt is de beleving van “contacten en banden”. Gelukkig zijn de fysieke bijeenkomsten voor een groot deel weer terug, ook al zijn we daarbij genoodzaakt het aantal beneden de dertig man te houden.

verhuisd naar Benthuizen

Door de corona-maatregelen werd ook het party-centrum 2B-Home in Zoetermeer gedwongen de deuren te sluiten. Triest voor hen natuurlijk en het noodzaakte ook ons om na zoveel jaren uit te gaan kijken naar een andere locatie. Sinds oktober hebben we een onderkomen gevonden in een buurthuis in Benthuizen, dat tegen Zoetermeer aanligt. Daarmee hebben we het trouwens prima getroffen! Het is minder luxe dan we gewend waren maar de sfeer is er gemoedelijk en we genieten van de vrijheid die ons daar wordt gegeven. En vrijheid is een groot (en tegenwoordig ook schaars) goed, niet waar?

livestream

Sinds enige maanden zenden we vrijwel alle GB-bijeenkomsten uit via de livestream van Facebook (Urk tot dusver uitgezonderd). Doordat we maar een beperkt aantal mensen in de zaal kunnen ontvangen is dit (gegeven de omstandigheden) een prima aanvulling. Wie niet aanwezig kan zijn, kan nu toch live en real time aanhaken en zo de bijeenkomst op afstand meemaken. De aardigheid is dat allerlei beperkingen altijd ook weer creatieve oplossingen voortbrengen.

samenkomsten die niet in de agenda staan

Behalve de bijeenkomsten die u aantreft in de agenda op de website, zijn er ook bijeenkomsten die ‘onder de radar’ plaatsvinden. Ik denk aan samenkomsten met jongelui ‘rond de dertig’ in de omgeving in Rotterdam. Daar blijkt telkens veel belangstelling voor te zijn maar we maken er bewust geen reclame voor op internet. Wat u op de GB-site evenmin ziet aangekondigd zijn uitvaart-samenkomsten. Dit jaar mocht ik in vier uitvaarten van mij bekenden voorgaan. Waaronder één uitvaart van onze zeer goede vriend en broeder Peter Boelhouwer uit Den Haag. Peter was een paar jaar ouder dan ik.

plannen voor boeken

Het schriftelijke werk had dit jaar wel z’n gewone doorgang. Naast de blogs die ik schreef waren daar de dagelijkse dagboekstukjes waarin ik vers-voor-vers door bijbelboeken ga. Het is de bedoeling om in het komende jaar verschillende van deze series in boekvorm te gaan uitgeven. Zoals van de Efeze- en ook de eerste Korinthe-brief. Ook is het de bedoeling om gebundelde transcripten van lezingen gratis beschikbaar te stellen in pdf of als e-book. Voor wie de voorkeur geeft aan een fysiek boek zullen deze tegen kostprijs beschikbaar worden gesteld. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat Inge van Wijnen zich wil inzetten om dit alles mogelijk te gaan maken. Ze heeft ervaring om teksten professioneel te editen en gesproken tekst in leesbare vorm om te zetten. Ook heeft ze de expertise om de layout van boeken te verzorgen. U gaat van deze projecten in het komende jaar zeker nog vernemen!

geld

U begrijpt dat zulke ondernemingen als boeken uitgeven geld kosten. Maar gelukkig hoef ik u daar nooit mee lastig te vallen. Dat wil ik trouwens ook niet want het is mijn heilig principe om het Goede Bericht om niet te brengen. Waarmee ik niet ontken dat fulltime dit werk doen en alles wat daarvoor nodig is, wel degelijk geld kost. Maar daarin wordt voorzien. Rijkelijk zelfs! Zonder ooit een beroep te doen op ondersteuning wordt dit werk van zoveel kanten geheel vrijwillig gedragen en kan ik nu zelfs nieuwe initiatieven nemen om het Goede Bericht op nog meer manieren uit te dragen. Zodat in de (wellicht) korte tijd die ons nog rest, het Woord van de Heer moge rennen (2Thes.3:1). Dat ik dit werk mag doen, beschouw ik als een groot voorrecht. Maar dat dit werk daarbij ook breed en royaal (ongelofelijk soms!) wordt gedragen is des te meer een aansporing om alle registers open te trekken en het Goede Bericht te laten klinken! Samen met Petra en ons gezin danken we onze GOD en Vader dagelijks dat Hij ons voor dit werk inzet en wil gebruiken.

medewerkers

Behalve de royale medewerking die we ervaren in de giften, zijn er ook tal van mensen, die op een andere wijze een aandeel leveren in het Goede Bericht. Ik denk aan Hans Brouwer die alle dagelijkse dagboekstukjes, naast ook de blogs, in het Engels vertaalt. Ik denk aan Ronald Davies die al zoveel jaren zorg draagt voor beeld en geluid in de samenkomsten in Zoetermeer/ Benthuizen. Ook denk ik aan de zeer gewaardeerde muzikale medewerking van Ton en André van ’t Wout. Ik denk aan de bijdragen van Luc Visser, Lub Weerstand en Dubbele Janson ‘op Urk’. Maar ook het correctiewerk van Germa van Straalen. Of wat dacht u van al die anderen die op hun plek en op hun wijze het Goede Bericht doorgeven? Zoals Gerard Oudijn, Wolter Brakshoofden, Date Gorter en Wim Janse, om maar een paar namen te noemen. Wat ik bedoel te zeggen is dat in het Goede bericht, spontaan en hartelijk wordt samengewerkt zonder dat de één baas is over de ander. Er is immers slechts “één Hoofd”. We ervaren dat we weliswaar geen organisatorische maar wel degelijk een organische en levende eenheid vormen.

nog veel meer

Lang niet alle aspecten van het werk rond GoedBericht komen in dit overzicht aan de orde. Het zou teveel worden. Zoals allerlei plannen voor de website, bezoeken, correspondentie, bezoekersaantallen, Scripture4all, enz.. Het zijn allemaal items die ik beter kan parkeren voor een andere gelegenheid.

Dit overzicht is bedoeld om een inkijkje te bieden in wat er zoal aan activiteiten plaatsvindt rond deze website. En dan zwijg ik nog over de belangrijkste activiteit, waarin ook de meeste tijd zit en trouwens ook behoort te zitten: het bestuderen van de Schriften, GODS onvergankelijk Woord. Want er zijn nog zoveel schatten te ontdekken en rt is ook nog zoveel rijkdom door te geven! Ook in het komende jaar willen we daarmee dapper doorgaan, zolang GOD het geeft!

Mede namens (de vandaag jarige; 31-12) Petra en ons gezin: een gezegend 2021 in de wetenschap dat het beste nog gaat komen!
-André Piet-

Delen: