GoedBericht.nl logo
English Blog

vaccineren… of toch niet?

13-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Al vanaf maart 2020 werd ons via tal van mediakanalen voorgehouden dat de corona-maatregelen zouden voortduren, totdat er een vaccin beschikbaar zou komen. Inmiddels zijn er diverse vaccins ontwikkeld en via grootscheepse programma’s zullen deze de komende maanden aan de wereldbevolking worden toegediend. Moeten we daar blij mee zijn, zoals de media ons graag vertellen? Of zijn er redenen om deze hele ontwikkeling te wantrouwen?

aarzeling

Van diverse kanten ben ik recent benaderd om deze kwestie te belichten op GoedBericht.nl. Velen hebben twijfels over wat er gaande is en vragen zich af wat wijsheid is in deze. Het is met enige aarzeling dat ik dit onderwerp hier ter sprake breng. Want wat heeft het al of niet nemen van een vaccin van doen met de Bijbelse boodschap? Liggen dergelijke medische keuzes niet in de puur persoonlijke sfeer? In het algemeen is dat ook mijn insteek. Toch lijkt het me duidelijk dat er met dit vaccin meer aan de hand is dan een willekeurig medicijn dat op de markt wordt gebracht. Het vaccinatieprogramma is een globale trend, in een moordend tempo (what’s in a name?) ontwikkeld en onder veel pressie aan de man gebracht. Sommigen vrezen met deze vaccins zelfs schrikbeelden van apocalyptische proporties. In hoeverre is dat terecht?

een vaccin het teken van het Beest?

In een blog vorig jaar, schreef ik over plannen voor een onderhuidse chip en besprak ik ook de link met Openbaring 13. Ik stelde toen vast dat een onderhuidse chip niet één-op-één gelijk te stellen is met het daar genoemde “teken van het Beest”. In Openbaring 13 gaat het over een beeld van “het Beest uit de zee”, dat is de leider van een federatie van tien staten in het Midden Oosten. Zijn beeld zal worden opgericht op het tempelplein in Jeruzalem en aanbidding zal daarvoor worden opgeëist. Wie weigert daarin mee te gaan zal geen teken ontvangen op de hand of op het voorhoofd en niet kunnen kopen of verkopen. Wat beschreven wordt is toekomstig en op dit moment niet aan de orde. Ook het nu lopende wereldwijde vaccinatieprogramma is daarmee niet gelijk te stellen. Een vaccin dat wordt aangebracht in de bovenarm is nu eenmaal wat anders dan een teken op de hand of op het voorhoofd. En aanbidding van een beeld is nu evenmin in het geding. Enzovoort.

niet kopen en verkopen zonder vaccinatie?

Toch dringen zich met het huidige vaccinatieprogramma wel associaties op met Openbaring 13. Er is sprake van grote druk op mensen om het vaccin te nemen en van allerlei kanten wordt nu al bepleit dat wie het vaccin weigert, toegang ontzegd zou worden tot publieke ruimten. Zo wordt het denkbaar dat weigeraars straks niet met het openbaar vervoer kunnen reizen of de toegang ontzegd zal worden tot winkels. Dus niet kunnen kopen of verkopen zonder vaccinatiebewijs. Dat is inderdaad niet hetzelfde als wat wordt beschreven in Openbaring 13, maar de parallel is onmiskenbaar.

argwaan over tempo

Alle corona-maatregelen sinds maart 2020, worden wereldwijd aangestuurd vanuit de WHO (o.l.v. de Verenigde Naties). Ook het propaganda offensief dat momenteel wordt gevoerd voor het nemen van een vaccin, is globaal van opzet. Dat is uniek. Nooit eerder in de geschiedenis zijn binnen enkele maanden vaccins ontwikkeld waarmee vervolgens de hele wereldbevolking in rap tempo moet worden gevaccineerd.

Normaal gesproken neemt de ontwikkeling van een medicijn of vaccin vele jaren in beslag. Het wordt aan talloze testen onderworpen alvorens deze op de markt worden gebracht. Vooral mogelijke bijwerkingen op langere termijn moeten worden uitgesloten. Het spreekt voor zich dat aan deze laatste eis, bij de vaccins die nu in korte tijd zijn ontwikkeld, niet kan zijn voldaan. Vandaar ook dat de fabrikanten van de vaccins geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele bijwerkingen op termijn. Maar als de fabrikanten voor hun producten niet kunnen instaan, waarom zou de consument daar dan wel vertrouwen in moeten hebben?

genetische modificatie

Daar komt bij dat het mRNA-vaccin, een nieuwe technologie betreft. Volgens immunoloog professor Pierre Capel is het niet eens een vaccin in de gangbare zin van het woord, maar een experiment in genetische modificatie. Hoewel velen enthousiast zijn over deze nieuwe techniek zijn er ook experts die waarschuwen voor grote risico’s. Kan dit niet gigantisch uit de hand lopen? Te denken valt aan ingrijpende invloed in het erfelijk materiaal. Veel daarover is nog volstrekt onbekend. Professor Dr. Theo Schetters, een gerenommeerde naam op dit gebied, stelt dat mRNA-vaccins onbewezen zijn voor wat betreft:

  • bescherming tegen ernstige C19 ziektes;
  • lange termijnrisico’s (bijv. auto-immuunziektes);
  • voorkomen van besmettelijkheid.

intimidatie

Van overheidswege en via de media wordt de angst voor het corona-virus dag in, dag uit aangewakkerd en zelfs opgevoerd. Het is logisch dat dit ook bijdraagt aan de vaccinatie-bereidheid onder de bevolking. Maar wie onafhankelijk en kritisch denkt laat zich door zulke druk en door eenzijdige informatie niet intimideren. Zeker wanneer vaccinatiedwang (direct of indirect) om de hoek komt kijken, zouden alle alarmlichten moeten gaan knipperen. Tot dusver vormen totalitaire maatregelen de rode draad door heel het coronabeleid. Grondwettelijk vastgelegde vrijheden worden één voor één omzeild en opgeofferd. Dat was eerst de anderhalve meter regel, de lockdown en later het verplichte mondkapje. En nu de vraag: hoe vrijwillig zal straks het vaccin blijken?

de hamvragen

Ieder van ons wordt de komende tijd geconfronteerd met de vraag: laat ik me vaccineren, of niet? Het antwoord daarop hangt af van twee andere vragen: (1) welk risico schat ik zwaarder in: dat van het virus of dat van het vaccin? En (2) sta ik  voor een vrije keuze of zwicht ik voor (in)directe dwang? We zullen er rekening mee moeten houden dat men bij weigering van het vaccin ernstige maatschappelijke buitensluiting riskeert. Denk daarbij aan niet kunnen reizen naar het buitenland, beroepsuitoefening, het bezoeken van evenementen, horeca, enz.

Wie ben ik om deze keuzen voor een ander te bepalen? Zelf sta ik zeker niet in de rij om me te laten vaccineren vanwege nog onbekende risico’s. Maar iedereen zal daarin zijn eigen afwegingen moeten maken. Wat die afwegingen ook zijn: sta in de vrijheid, denk zelf na en laat je niet leiden door angst of intimidatie.

Delen: