GoedBericht.nl logo
English Blog

het evangelie van Judas?

07-04-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Met veel media-aandacht is deze dagen de tekst van ‘het evangelie van Judas’ in Washington bekendgemaakt. Een “volgens wetenschappers authentiek document”, zo werd in de nieuwsberichten gemeld. Dat is echter een gotspe want de codex dateert van rond 320 na Chr. en de tekst gaat, naar algemeen wordt aangenomen, terug tot plusminus 120 na Chr. Dat betekent dat het document dus niet door Judas is geschreven, oftewel een authentieke vervalsing is. Het is een pseudografie, d.w.z. geschreven onder een valse naam en op de keper beschouwd dus pure oplichterij. Zodoende verhoudt het zich tot de evangelie-beschrijvingen van het NT, als krantenpapier tot zuiver zijde. De geschriften Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes geven informatie uit de eerste hand, want opgetekend door ooggetuigen. Harmonieus t.o.v. elkaar, hoezeer de gezichtspunten en perspectieven ook verschillen. Het NT is een relaas van feiten opgetekend door ooggetuigen, terwijl het ‘evangelie van Judas’ fictie is uit een latere generatie. Het ‘evangelie van Judas’ valt in de dezelfde categorie ‘mythen’ als de Nag Hamaddi-geschriften (waaronder de evangelieën van Maria Magdalena en Thomas) die momenteel zo populair zijn, niet in het minst door de kaskraker ‘de Da Vinci Code’ van Dan Brown.

Mensen drinken al te gretig de verhalen van onmiskenbare vervalsingen terwijl ze een kennelijke afkeer van de waarheid hebben (2Tim.4:4). Het is waar dat de figuur van Judas de eeuwen door, veel zwarter is gemaakt, dan hij werkelijk was. Dat is vooral ook de boodschap in de krantenkoppen… en niet geheel ten onrechte. Judas zou een dief zijn geweest omdat hij uit de kas zou hebben weggenomen, zeggen veel vertalingen. In de Schrift staat dat laatste echter niet. De suggestie is eerder dat Judas als penningmeester geld aan de armen onthield. Zo is ook ten onrechte het idee in de vertalingen terecht gekomen dat het beter voor Judas zou zijn geweest als hij niet geboren was. Daarachter zit het idee dat Judas een verdoemde is en voor dat doel kan hij uiteraard niet zwart genoeg worden afgeschilderd. Bekend is de bewering dat Judas Jezus zou hebben verraden, terwijl de grondtekst van de Bijbel zegt dat Judas Jezus heeft overgegeven. Met als kennelijk motief Jezus te forceren zich eindelijk te manifesteren als Messias. Toen deze opzet mislukte, heeft hij zich in wanhoop van het leven beroofd.

Het afgelopen seizoen heb ik op de goedbericht-site meerdere keren aandacht gevraagd voor verschillende van deze correcties. Maar bedenk goed, voor deze correcties hebben we bepaald niet ‘het evangelie van Judas’ nodig. Want dat geschrift zadelt ons alleen maar op met verhalen die het Goede Bericht loskoppelen van keiharde historische feiten en waarbij de opstanding volkomen uit beeld verdwijnt omdat het sterven de ‘spirituele vrijmaking’ zou zijn.
En wie was het ook al weer, die als eerste dit aan de mens probeerde wijs te maken?

Delen: