GoedBericht.nl logo
English Blog

Nam Judas de inkomsten weg?

18-11-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam.
Johannes 12:6 NBG

Judas was een dief, omdat hij wegnam uit de kas die hij beheerde. Zo is het idee. Vanuit de grondtekst vertaald, staat er echter niet dat Judas de inkomsten wegnam maar dat hij ze droeg. Nergens lezen we dat Judas de inkomsten uit de kas zou hebben gestolen. Tot het laatste moment hebben de overige discipelen het volste vertrouwen in Judas als penningmeester gehad, zoals blijkt uit Johannes 13:29.

want sommigen meenden, dat Jezus, omdat Judas de kas hield, tot hem zeide: Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven.

Judas was een dief, niet omdat hij wegnam uit de kas (zoals het NBG insinueert), maar waarschijnlijk omdat hij het geld dat voor de armen bestemd was, niet weggaf. Hij bekommerde zich niet om de armen en hield ‘de hand op de knip’. In meer overdrachtelijke zin* stal Judas dus van de armen. Judas is ook daarin een beeld van Juda (het Joodse volk), dat haar Messias overleverde. Niet in de eerste plaats omdat ook het Joodse volk een wereldwijde reputatie heeft opgebouwd als penningmeester maar vooral omdat ze van oudsher is geroepen om haar (geestelijke) rijkdommen te delen met een behoeftige wereld. Maar in plaats daarvan, hield ze de rijkdom voor zichzelf op en verachtte ze hen die Gods Woord wilden doorgeven aan anderen (vergl. Handelingen 22:21,22).


* In Maleachi 3(:8-10) verwijt God Zijn volk, dat ze Hem beroven. “En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing.”. Hier wordt het onthouden van geld en goederen, die aan God toekwamen, “roof” genoemd. Het is vermoedelijk in deze bredere betekenis van het woord, dat Judas een dief genoemd wordt.

Delen: