GoedBericht.nl logo
English Blog

Aleph – Taw

05-04-2006 - Geplaatst door Andre Piet

De afgelopen dagen heb ik diverse intrigerende artikelen gelezen over de geheimen van het Hebreeuwse alphabet. Eén buitengewoon boeiend gegeven wil ik er in deze weblog kort uitlichten. In Openbaring 22:13 noemt de Heer Jezus Zich “de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde”. In het Hebreeuws teruggezet, zou hier staan: “Ik ben de Aleph en de Taw, de eerste en de laatste, het begin en het einde”. De eigenaardigheid doet zich voor dat deze lettercombinatie (Aleph/Taw – AT) in de Hebreeuwse Bijbel zeer vaak (7043x) voorkomt, maar als woord (Strong 853) in principe niet vertaald wordt. Grammatici zijn het er over eens dat AT wijst op het volgend lijdend voorwerp. Met “de Eerste en de Laatste” in gedachten, klopt dat, lijkt me, perfekt! ‘AT’ wijst op het Lijdend Voorwerp dat zou komen. Nog iets: in het oude Hebreeuws zijn letters pictogrammmen waarbij de Aleph wordt getekend als de kop van een offerdier en de Taw als een kruis… Deze betekenissen van letters zijn trouwens zelfs nog goed herkenbaar in onze lettertekens. Want onze A is niet anders dan de kop van een rund, naar beneden gekeerd (waarbij de poten van de A, de horens voorstellen) en de T is ook bij ons… een kruis.

Genesis 1:1

In den beginne schiep God Aleph-Taw de hemel en de aarde…

De AT, “de Eerste en de Laatste” van Openbaring 22 (het laatste Bijbelhoofdstuk…), komen we al tegen in Genesis 1 vers 1. De Aleph-Taw is Degene door Wie God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Immers, “alle dingen zijn door Hem geworden…”.

Jesaja 6:1.

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik Aleph-Taw de HERE zitten op een hoge en verheven troon…

Wie zag Jesaja hier? Luister naar Johannes (12:41):

Dit zeide Jesaja, omdat hij Zijn (= Christus) heerlijkheid zag en van Hem sprak.

Derde voorbeeld: Zacharia 12:10 (SV).

… en zij zullen Mij aanschouwen Aleph-Taw, Dien zij doorstoken hebben…

Israël zal straks oog in oog komen te staan met Hem die het Beeld is van de onzienlijke God. Degene die zij ooit doorstoken hebben, de Aleph-Taw.

Stuk voor stuk schitterende verborgen heenwijzingen in de Hebreeuwse Bijbel naar het Hem die als het Offerdier aan het kruis zou sterven. De Eerste en de Laatste.

Delen: