GoedBericht.nl logo
English Blog

Unitarisch Universalisme (II)

02-04-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Iemand wees me n.a.v. van mijn laatste weblog, er terecht op dat wat Marc Verhoeven schrijft over het Unitarisch Universalisme op zichzelf klopt. De Unitarische Universalisten vormen een volstrekt liberaal en vrijzinnig kerkgenootschap in Amerika en wat Marc Verhoeven schrijft, gaat over deze club. Hij redeneeert als volgt:
* unitariërs geloven dat er één God, de Vader is en universalisten geloven dat God de Redder is van ale mensen;
* ook goedbericht.nl gelooft (met anderen) zowel het één als het ander;
* aangezien het kerkgenootschap dat zich tooit met de naam unitarische universalisten, vrijzinnig is, is goedbericht.nl dat dus ook.

Ik hoef niet uit te leggen dat we hiermee, op een kanjer van een drogreden worden getrakteerd. Met hetzelfde recht zou je ook de staatkundig gerefomeerden van Bas van der Vlies als vrijzinnnig kunnen neerzetten, omdat deze immers onder dezelfde gerefomeerde vlag varen als professor Kuitert.
Zo’n redenering is niet vrijzinnig maar onzinnig.

Delen: