GoedBericht.nl logo
English Blog

Unitarisch Universalisme

31-03-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Geachte heer Verhoeven,

door meerderen ben ik gewezen op uw artikel ‘Unitarisch Universalisme‘. Ach, dat Paulus in uw ogen kennelijk een unitariër was, omdat hij schreef: “… voor ons nochtans is er maar één God, de Vader…” (1Kor.8:6), vind ik prima. Ik verkeer graag in het gezelschap van deze “apostel der heidenen” (met of zonder ketterse etiketten van ‘orthodoxe’ zijde). Het overgrote deel van het artikel is echter aantoonbare nonsens en (nog erger) pure laster. Betoogd wordt dat (o.a.) de Goedbericht-site affiniteit zou hebben met beweringen als:

“Het wezen van het christendom wordt vooral gezien in de ethiek van de alleen als mens beschouwde Jezus van Nazareth.”

“De UU’s ontkennen de godheid van Christus. Dat wil zeggen: Hij is niet God en Redder, maar een goede man en leraar. Zij beweren dat de apostelen en andere christelijke schrijvers de leringen over Christus’ verzoening toevoegden aan de Schrift.”

“De UU’s ontkennen de goddelijke inspiratie en het absolute gezag van de Schrift. Zij beweren dat de Bijbel louter een creatie van mensen is, en daarom bevat de Bijbel veel “onnauwkeurigheden, inconsistenties en fouten”.

Eén blik op slechts de voorpagina van Goedbericht.nl is reeds voldoende om de bovenstaande beweringen te ontzenuwen. Ik doe niet eens de moeite om dat verder toe te lichten.

Of u weet niet wat u schrijft, of u schrijft niet wat u weet.

mvg
-André Piet-

Delen: