GoedBericht.nl logo
English Blog

beter niet geboren kunnen zijn?

18-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Hoe moeten we de onheilspellende woorden aan het adres van Judas verstaan?

De Zoon des mensen gaat wel heen,
gelijk van Hem geschreven is;
maar wee de mens,
door welken de Zoon des mensen overgegeven wordt;
het ware hem goed,
zo die mens niet geboren was geweest.
(zie Matteüs 26:24 en Mar.14:21)

Van te voren stond vast dat Judas de Zoon des Mensen zou overleveren. Volgens het script (de Schriften) moest het gebeuren. Het is een vreselijk lot voor degene die het zou doen en Jezus spreekt een ‘wee’ over hem uit. Diezelfde nacht nog zou Judas “onschuldig bloed overleveren”  (Mat.27:4) en in totale vertwijfeling zichzelf verhangen. In theorie is het mogelijk (zoals ook op deze site is verdedigd) om de woorden “het ware hem goed” te betrekken op de Zoon des Mensen. Maar bij nader inzien levert die lezing toch meer vragen op dan dat ze beantwoordt. Zou de Zoon des mensen ooit gemeend hebben dat het voor Hem goed zou zijn geweest als Judas niet was geboren? Hij, die zelfs in het uur van zijn overlevering Judas nog “vriend” noemde (Mat.26:50)? De gedachte ‘beter niet geboren te zijn’ is typerend voor iemand die hopeloos is en zich van het leven wil beroven. Jezus’ uitspraak is relatief: “het ware hem goed”, d.w.z. voor Judas, op het moment dat hij spijt kreeg en zich verhing.

“Het ware hem goed” als hij niet geboren was. Gelukkig dat GOD daar anders over denkt dan Judas. Voor Hem komt niemand tevergeefs ter wereld. Judas plaveide de weg naar Jezus’ dood aan het kruis. De christenheid trok daaruit de conclusie dat Judas dus ‘voor eeuwig verdoemd’ is. Terwijl Jezus’ dood juist de garantie is voor de rechtvaardiging en verlossing van alle mensen (Rom.5:18; 1Tim.2:6)! Inclusief van Judas. Judas was schuldig aan Jezus’ bloed, maar garandeert juist “het bloed van het kruis” niet de verzoening van het al (Kol.1:20)?

Eenmaal zal Judas opstaan en voor de Grote Witte Troon gericht worden door Degene die Hij ooit overleverde (Joh.5:22). Maar die ook voor hém stierf (2Kor.5:15; 1Tim.2:6). Judas zal wederom sterven, de “tweede dood” (Openb.20:14) totdat… de dood wordt teniet gedaan en ook Judas zal worden levendgemaakt zoals Christus de Eersteling (1Kor.15:22-26). Want dat is GODS einddoel: alles te worden in allen (1Kor.15:28).

Bezie het lot van Judas vanuit GODS standpunt. Wat Judas deed, moest gedaan worden. Het was noodzakelijk kwaad. Maar GOD is goed en keert daarom het kwade ten goede (Gen.50:20). Judas’ geboorte was geen misser. Tegenover het “wee” van Judas’ lot (zijn zelfmoord) staat de eindeloze zegen die het bloed van het kruis ook voor hem teweeg zal brengen!

Reageer op Facebook

Delen: