GoedBericht.nl logo
English Blog

Wat bezielde Judas?

13-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Wat bezielde Judas, die vanaf de aanvang bij “de twaalf” behoorde, om zijn Meester over te leveren? Traditioneel wordt aan Judas het motief toegeschreven dat hij wilde meewerken aan de moord op Jezus. Maar klopt dat met de feiten zoals de Schrift deze presenteren? Als Judas wilde dat Jezus gekruisigd zou worden, waarom besloot hij dan een einde aan zijn leven te maken toen hij zag dat Jezus veroordeeld was (Mat.27:3)? Wijst dat er niet op dat deze veroordeling juist niet zijn opzet was? Was Judas’ daad niet eerder een uiterste poging om Jezus te bewegen zich eindelijk als Messias te presenteren? Waarom zou hij anders bij de hogepriesters uit de school hebben geklapt over Jezus’ claim de Christus te zijn? Judas vond dat Jezus zich als Christus moest manifesteren zodat het Koninkrijk van God openbaar zou worden! Let wel: dat was wat enkele dagen tevoren elk van de discipelen nog meende (Luc.19:11). Het idee dat Jezus gedood zou worden was ook voor een man als Petrus onverteerbaar (Mat.16:22). Pas in de laatste week voor Jezus’ sterven, zagen de discipelen hun ideaal verbleken. Voor Judas bereikte de frustratie haar dieptepunt bij de zalving in Betanië waar Jezus openlijk sprak over zijn begrafenis (Mat.26:12). Daar, op dat moment besloot Judas naar de hogepriesters te gaan (Mat.26:14) en met hen af te spreken dat hij Jezus op een geschikt moment aan hen zou overleveren. Niet gedreven door haat maar als wanhoopspoging om Jezus uit te dagen. Bij de gevangenneming noemde hij Jezus nog “rabbi” en hij kuste Hem (Mat.26:49). Daar, in de aanwezigheid van een afdeling soldaten (200 tot 600 man!) moest Jezus maar waarmaken dat Hij daadwerkelijk de Messias was…

Het diabolische (duivelse) van Judas’ daad (Joh.13:2) zit ‘m niet in de haat die hij gehad zou hebben t.o.v. Jezus. Integendeel, evenals ooit Petrus, was Judas juist verontwaardigd dat Jezus in Jeruzalem gedood zou worden. Juist dit (naar de mens gesproken) edele motief werd door Jezus ontmaskerd als regelrecht van satan (Mat.16:23).

Voor Judas was een Christus die zich nadrukkelijk verborgen hield (Mat.16:20), onbestaanbaar. Door Jezus’ geheim te verraden dacht hij Jezus te kunnen forceren zich als Messias te manifesteren. Hoe paradoxaal is dit: juist de weerzin van Judas tegen Jezus’ dood, bracht Jezus in de dood! Toen Judas zag dat Jezus veroordeeld was, was hij daarom compleet ontgoocheld. Hier kon hij niet mee leven en verhing zich.

Wat Judas ontging, was dat dit alles moest gebeuren. Het was geen hopeloos noodlot wat hier plaatsvond maar geheel volgens het Goddelijk script. Door deze daad zal heel de mensheid worden gerechtvaardigd (Rom.5:18).
Ook Judas!

Delen: