GoedBericht.nl logo
English Blog

een nieuw boek van A.Keizer…

12-09-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Bijna honderd jaar oud en dan nog een boek schrijven… A.Keizer deed het. Maar hij heeft dan ook wat te vertellen! Hier de aankondiging van een boek dat binnenkort verschijnt:
IN DEZE EEUW komt Jezus Christus terug.

Klik op afbeelding voor inhoudsopgave en inleiding.

Andries Keizer (1909) heeft verschillende boeken over de Bijbel geschreven. Dit laatste boek gaat over de terugkeer van Jezus Christus in de 21-ste eeuw. De komst van Jezus Christus als Israëls Messias is reeds in de 8e eeuw vóór onze jaartelling door de pro­feet Jesaja bekend ge­maakt. Zijn geboorte, kruisi­ging op Golgotha en opstan­ding uit de dood heb­ben plaatsge­vonden in de 1e eeuw van onze jaartel­ling, in de jaren -3 tot 30. De belofte van zijn terugkeer op aarde zal in onze 21e eeuw worden ver­vuld in Jeruza­lem. Dit boek informeert over wat de profetie zegt dat aan deze terugkeer van Jezus Christus vooraf zal gaan.
Te verwachten is niet een herstel van de kerke­lijke insti­tu­ten, maar een doorbraak van het in­zicht dat God Almachtig de Vader is van alle mensen. Hij heeft Jezus Christus de doodstraf laten ondergaan om met zijn op­standing leven te verwerven voor alle mensen. Hij heeft Jezus Christus alle macht gegeven in hemel en op aarde. In Israël is het optreden van een tweede profeet Elia te verwachten, die Israël zal terugroepen tot Mozes en tot de Messias, Jezus Christus.
Een belangrijk deel van het boek betreft de Immanuël-profetie uit Jesaja 7. Deze profetie voltrekt zich in drie fasen en vindt zijn voorlopige hoogtepunt in de openbaring aan Paulus dat de Almachtige de gehele mensheid in Christus tot zijn familie rekent. Het “God met ons” blijkt nog veel concreter te zijn dan we vaak denken. De profetie wacht op haar vervulling met de terugkeer van Jezus Christus in deze eeuw

Het boek geeft ongetwijfeld weer stof tot nadenken en zet aan tot onderzoek naar wat de Bijbel hierover zegt. Het is een uitgave van Merweboek te Sliedrecht en verkrijgbaar in de boekhandel: ISBN 978-90-5787-109-2

Eerdere boeken van drs. A. Keizer:
De Almachtige is de Vader van alle mensen, 2003, Merweboek – Sliedrecht
De komende dertig jaar, 1997, Merweboek – Sliedrecht
De komende reformatie van de eindtijd, 1996, Merweboek – Sliedrecht

De volgende uitgaven zijn alleen nog antiquarisch verkrijgbaar:
De grote toekomst van Israël, de kerk en de volken, 1992, Kok – Kampen
Wetenschap in Bijbels licht, 1986, Amsterdam
Het Bijbelse Economische Model, 1977, Doorn
Gods Woord Levensboek voor deze tijd, 1973, Amsterdam
Wetten ten Leven (met M. van Damme), 1960, Goes

Naschrift: na helaas enige vertraging, is Keizer’s boek sinds 17 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Delen: