GoedBericht.nl logo
English Blog

Alverzoening geen optie?

26-09-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Gods europese gedachte... tekening van Willem de Vink

Een maand of wat terug wees ik in een weblog op de website van Willem de Vink. Deze site is sterk geïnspireerd door de boodschap van pastor Prince uit Singapore. Prince benadrukt met veel impact, de betekenis van de genade van God. Dat klinkt ook duidelijk door in de stukjes van Willem de Vink. Prachtig!

Vandaag schreef Willem de Vink in zijn dagboek een stukje onder de titel ‘Jezus, de enige’. Hij schreef o.a. (bold lettertype van mij, AP):

Jezus’ naam betekent ‘God redt’. En Hij heeft die naam perfect waargemaakt. De reikwijdte van zijn volbrachte werk overspant de hele wereld. Alle mensen. Niemand uitgezonderd (2 Kor. 5:14, 19).
(….)

‘‘Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered’ (Hand. 2:21).

Jezus redt dus. Maar wel Jezus alleen. Buiten Hem om is er geen redding mogelijk. ‘Alverzoening’ is geen optie.

Gods vaderarmen zijn zo wijd als het kruis van Jezus. Mensen moeten buigen voor het kruis om in die armen te belanden. Iedereen is welkom, maar God doet niets buiten Jezus om.

Ik kón het niet nalaten daarop te reageren.

Inderdaad, alleen door het aanroepen van de naam van Jezus wordt men behouden. Maar… allen ZULLEN Hem aanroepen!
“Mensen moet buigen voor het kruis” – zeker! Maar… allen ZULLEN ook buigen. Luister hoe Paulus het formuleerde:

“….daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus (=God redt) zich ALLE KNIE knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en ALLE TONG (tong, niet lip) zou belijden: Jezus Christus is Here, (niet uit dwang maar) tot eer van God, de Vader!” (Filp.2:9-11).

Alverzoening geen optie? Verzoent het bloed van het kruis dan slechts een deel?

“… en door Hem, vrede makend door het bloed van zijn kruis, HET AL weder met Zich te verzoenen…” (Kol.1:20)

Als Gods liefde alle mensen en de hele wereld wil redden – zou Hem dat dan niet lukken? Waarom spreekt Paulus dan over “het Evangelie van de GELUKKIGE God” (1Tim.1:11)? Omdat alles wat onze God onderneemt, gelukt! “Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet”. In de Bijbel wordt het verlorene ALTIJD weer gevonden…
Dát is pas succes-Evangelie 😉

Ik ben benieuwd naar de reacties…

Delen: