GoedBericht.nl logo
English Blog

alles geïnspireerd?

01-10-2007 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vraag: is een tekst als Psalm 137:9 ook door God geïnspireerd?
“… gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren.”

Antwoord:
In Prediker 3 lezen we dat er óók een tijd is om te haten. Evenals een tijd om te doden, een tijd om stenen te werpen, een tijd om verloren te laten gaan, enzovoort. Dat moeten we niet willen gladstrijken. Wij leven nu in “de bedeling van genade” (Efeze 3:2 SV) waarin deze dingen vreemd zijn en we kunnen ons maar moeilijk voorstellen hoe bij een andere gelegenheid zulke (re-)acties wél op hun plaats zullen zijn. Nu zwijgt God in Zijn liefde – maar straks gaat Hij spreken in Zijn toorn (vergl. Pred.3:7 en Ps.2:5).  Alles op z’n tijd.

Een ander punt dat ook in de overwegingen moet worden betrokken: lucht geven aan emoties is nog wat anders dan een oproep om dit in daden om te zetten. Paulus is furieus op de besnijdenis-predikers onder de Galaten en hij schrijft: “zij moesten zich maar laten snijden (=castreren), die u verontrusten” (Gal.5:12). Zulk verbaal geweld is geen oproep tot geweld maar eerder een substituut daarvoor. Lees ook de niet malse beledigingen (“adderengebroed”, “wit gepleisterde  graven”) van Jezus in Mattteüs 23. Als ‘fatsoenlijke’, brave westerse mensen vinden wij dergelijke woorden ‘niet politiek correct’ maar de Bijbel (geschreven door temperamentvolle Midden-Oosterlingen!)  is daarin bepaald niet benauwd.

Verder moeten we bedenken dat niet de mensen geïnspireerd werden toen zij deze dingen zeiden. De Schriften zijn geïnspireerd (2Tim.3:16). Doordat ook zulke uitspraken zijn opgenomen in Schriften, zijn ze geheiligd. Zoals een ordinaire en lelijke steen een heilige steen werd, zodra deze een plaats kreeg in Gods tempel (vergl. Ps.118:22), zo is een tekst heilig, vanaf het moment dat ze van Godswege een plaats krijgt toebedacht in “de heilige Schrift”.
Geïnspireerd wil zeggen: ingeblazen. Adam werd de levensadem ingeblazen en “hij werd alzo een levende ziel”. Alle woorden (ook de rauwe, onbehouwen woorden) in de Schrift  maken deel uit van het ene, levende (en dus geïnspireerde) geheel.

zie deel II – Psalm 137:9: rots of Sela?

Delen: