GoedBericht.nl logo
English Blog

gij zult niet begeren…punt?

01-09-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Al in een vroeg stadium heeft het instituut ‘kerk’ een negatieve sfeer gecreëerd rond alles wat met genot en seks te maken heeft. Geheel overeenkomstig met wat Paulus voorzegd had over wat in “latere tijden” zou plaatsvinden (zie 1Timotheüs 4). De apostel neemt daarbij geen blad voor de mond en spreekt in dit verband ronduit van “hypocrisie” en zelfs van “leringen van demonen”.
Het is precies zo gegaan als voorzegd. De ‘geestelijkheid’ ging leren dat de menselijke natuur slecht is (klik hier) en dat tegen ‘het vlees’ een strijd moest worden aangegaan (klik hier) Sex zou vies zijn en niet meer dan een noodzakelijk kwaad. Zo’n instelling blijkt altijd weer een ideale voedingsbodem te zijn voor scheefgroei en huichelarij. Jongens en meisjes die seksueel ontwaakten werd vooral op het hart gebonden ‘de handen boven de dekens’ te houden, (klik hier) want stel je voor dat ze zouden ondervinden dat seks lekker is… Eén tekst die altijd weer wordt aangehaald ter ondersteuning van deze houding, is Jezus’ uitspraak in de Bergrede…

Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Matteüs 5:28

Deze tekst is telkens weer gebruikt om seksuele verlangens in de kiem te smoren en om gezonde (jonge) mensen te belasten met schuldgevoel. Ten onrechte! Het gaat in Matteüs 5 namelijk om een toelichting op Exodus 20:17, waar we lezen:

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Dus niet: gij zult niet begeren… punt. Maar: gij zult niet begeren … iets dat van uw naaste is”.
Een groot verschil! David had in z’n hart al echtbreuk gepleegd toen hij vanaf het dak van zijn paleis Bathseba zag baden. Hoezo? Omdat hij geprikkeld was door haar schoonheid? Nee, David wilde haar hebben, ondanks dat ze een andere man toebehoorde (zie 2Samuël 11:2,3).
Over zulk begeren had Jezus het in de Bergrede.

Delen: