GoedBericht.nl logo
English Blog

de zoon van de derde dag

02-01-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images13

het verhaal

Zondag 28 december sprak ik over de bekende Bijbelse geschiedenis waaraan de naam ‘salomonsoordeel’ is ontleend. De geschiedenis (1Kon.3:16-28) komt in het kort hierop neer: een vrouw daagt een andere vrouw voor koning Salomo met de beschuldiging dat deze haar levende zoon zou hebben gestolen. Zijzelf had een zoon gebaard en op de derde dag de andere vrouw eveneens. Ze woonden samen in één huis. De aanklaagster beweerde dat de andere vrouw in de nacht op haar kind was gaan liggen waardoor deze was gestorven. En toen ze daar (aldus de aanklaagster) achter kwam zou ze haar dode baby hebben verwisseld met de levende baby, terwijl zijzelf sliep. Bij het opstaan de volgende ochtend verklaarde ze de dode zoon niet te herkennen. De andere vrouw ontkende echter de beschuldiging. Toen koning Salomo het welles-nietes gesprek aanhoorde besloot hij het levende kind in tweeën te laten snijden en aan beide moeders de helft te geven. Maar bij het aanhoren van dat vonnis ging het moederhart spreken en de moeder van het levende kind riep dan maar liever haar zoon weg te geven aan de ander. En zo wist koning Salomo wie de ware moeder was. Het zwaard verdeelde niet de levende zoon, maar waarheid en leugen!

verdacht…

Er is één detail in het verhaal van de aanklaagster, waarin ze reeds de verdenking van een vals getuigenis op zich laadde. Ze verklaarde namelijk dat zij en de andere vrouw alleen in huis waren met hun zonen, zonder getuigen. Maar als het waar was dat zijzelf sliep, hoe kon ze dan weten dat de andere vrouw op haar kind was gaan liggen waardoor de baby was doodgegaan? Ze getuigde van iets wat ze per definitie niet kon weten.

een gestolen Jezus

In de genoemde studie heb ik vooral gewezen op de diepere zin van deze geschiedenis. Het verwijst enerzijds naar Hem die gedood werd door zijn moedervolk, in onwetendheid (Hand.3:17) en anderzijds naar de zoon van “de derde dag”, de levende zoon. En zoals de aanklaagster de ander beschuldigde van diefstal in de nacht, zo beschuldigden de leidslieden van het Joodse volk de discipelen ervan Jezus te hebben gestolen terwijl zij sliepen (Mat.28:13). Een identieke aanklacht. Maar het zwaard bracht de waarheid aan het licht! Het zwaard is een beeld van het Woord van God, dat levend en krachtig is en vaneenscheidt overleggingen en gedachten van het hart (Hebr.4:12).

een oude geschiedenis komt tot leven

Deze bekende geschiedenis spreekt van Christus, hoe kan het ook anders? De eerstgeborene die gedood werd en de zoon van de derde dag die verrees. Door die verwijzing komt deze oude geschiedenis werkelijk tot leven! Want het getuigt van Hem die onaantastbaar werd voor de dood. De ware “Zoon van David” die “meer dan Salomo” is (Mat.12:42). Hij brengt door het toewijzen van de gedode en de levende zoon, de “wijsheid Gods” aan het licht (1Kon.3:28 vergl. 1Kor.2:7). Een wijsheid waardoor heel Israël tot erkenning zal komen. Als Hij in de toekomst aan het volk zal verschijnen en zij zullen zien wie zij hebben doorstoken, dan zullen ze over Hem rouwklagen “als over een eerstgeborene” (Zach.12:10). Maar Hij zal blijken te zijn “de levende Zoon” van “de derde dag!

Reageer op Facebook

Delen: