GoedBericht.nl logo
English Blog

op de drempel naar 2015

31-12-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Laat me op de drempel naar 2015 nog even terugblikken op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitblikken op het jaar dat aanstaande is. Over het algemene nieuws van 2015 verneemt u in bijlagen van kranten of TV-rubrieken, dus daar zal ik u niet mee vermoeien. In deze blog wil ik u graag even bijpraten over het werk van GoedBericht.nl. Wat vond er zoal plaats? En wat zijn de plannen?

zondagen

In totaal vijftig keer mocht ik op zondagen spreken in vooral Zoetermeer maar ook in Urk, Rotterdam, Den Haag en Maarn. Alle studies werden altijd dezelfde zondag nog op de website geplaatst. Dat houdt in ieder geval in: de MP3-opname, de powerpoint (incl. slideshare), een samenvatting en in veel gevallen later ook de video die eveneens bekeken kan worden op het GoedBericht YouTube-kanaal.

wekelijkse studies

Naast deze zondagse samenkomsten waren daar de wekelijkse studies. Twee keer per maand in Rijnsburg waar de vers-voor-vers bespreking van de Hebreeën-brief werd afgerond. En inmiddels zijn we al enkele maanden bezig met een nieuwe serie: in de voetstappen van Paulus, waarbij we de apostel op de voet volgen zoals hij in het boek Handelingen wordt beschreven.

Verder was er twee keer per maand een studie in Bodegraven met een vers-voor-vers bespreking van de 1-ste Korinthe-brief. Met nog één hoofdstuk te gaan, is deze bespreking bijna afgerond. Wat het volgende onderwerp wordt, staat nog even te bezien.

Ook al deze studies (MP3’s en powerpoints) zijn na te beluisteren en te bekijken op de GoedBericht-site.

In 2015 hoop ik de studies in Rijnsburg en Bodegraven voort te zetten maar vanaf januari 2015 komt daar ook Rotterdam bij. Iedere donderdag bij toerbeurt een studie in één van deze drie plaatsen.

GoedBericht-weekend

Het is inmiddels traditie geworden om ergens in het voorjaar (mei/juni) in Maarn een GoedBericht-weekend te organiseren. Dat is altijd weer een succes wat ook blijkt uit het feit dat het ieder jaar weer volgeboekt is. Ook voor het komende jaar staat een GoedBericht-weekend gepland. Ergens in januari zal de inschrijving beginnen en dan hoop ik ook het thema bekend te maken. Maar de datum kunt u alvast noteren: vrijdag 12 t/m zondag 14 juni. We zien er weer naar uit!

blogs en vertalingen

Elke week werden er ook weer diverse blogs gepubliceerd (in totaal meer dan 130). Over een specifiek Bijbels onderwerp dan wel over zaken uit de actualiteit. Soms uitgebreid, soms beknopt. Bijna altijd binnen een dag volgde ook een voortreffelijke vertaling daarvan in het Engels van de hand van Peter Feddema uit Canada. Wist u dat hij inmiddels al meer dan 550 blogs van de GoedBericht-site vertaald heeft?! Ondanks zijn hoge leeftijd is Peter nog zeer vitaal en ook scherp en bekwaam om deze bijdragen te kunnen leveren. Door deze Engelstalige poot van de website heeft GoedBericht.nl een zoveel breder bereik dan alleen het Nederlandse taalgebied. Geweldig Peter, hartelijk dank voor je enorme inzet!

studiedagen

In plaats van studiedagen in Zoetermeer hadden we 15 maart een studiedag in Urk en 4 oktober een Revago-conferentie in Leusden. Volgende week zaterdag, 10 januari hopen we wederom een RevaGo-conferentie te beleven. Dit keer in Garderen. Denkt u er even aan zich vóór zondag 4 januari op te geven? Klik HIER voor informatie en opgave.

Scripture4all

Behalve mijn werk onder de administratieve paraplu van Stichting GoedBericht mag ik ook als voorzitter betrokken zijn bij Stichting Scripture4all. Een klein team van noeste arbeiders (Menno Haaijman, André de Mol en Gernot Frey in Duitsland) zetten al hun beschikbare tijd in voor de ontwikkeling van ISA (Interlinear Scripture Analyzer), een interlineair Bijbel-software programma. Juist vorige week is weer een belangrijke mijlpaal gepasseerd en ook voor het komende jaar staan er mooie dingen te gebeuren. Geweldig om te zien hoe inmiddels wereldwijd tienduizenden mensen via dit programma zo dicht in contact gekomen zijn met de levende woorden van de Schrift!

persoonlijke contacten

Uiteraard komt lang niet alles van wat ik mag doen voor het Goede Bericht op de website. Zo ontvang ik talloze mails die vragen om antwoord. Wekelijks steek ik daar minimaal tien uur in. Dat kan kritiek betreffen, opmerkingen en/of vragen. Vooral vragen van persoonlijke aard kosten aandacht en tijd om te beantwoorden. Ook breng ik wekelijks diverse bezoeken aan ouderen, zieken en/of in ander opzicht zwakkeren. Of aan mensen die specifiek vragen hebben over het Goede Bericht. Ook werd ik weer meerdere keren benaderd om tijdens een uitvaartdienst te spreken. Zulke dingen worden op mijn pad geplaatst en hoe zou ik me daaraan kunnen onttrekken als daar uitdrukkelijk naar gevraagd wordt? Ik doe het van harte, juist omdat het zo enorm veel voor mensen kan betekenen!

pro Deo

Al het werk dat ik mag doen voor GoedBericht is heel bewust pro Deo. Petra en ik vinden het een voorrecht om een boodschap die ‘om niet’ is, ook ‘om niet’ door te geven. Gratis en voor niets. Is dat geen passend sieraad?! Ik kreeg onlangs een mail van iemand die me schreef:

… wat ik ook goed vind is dat het materiaal op de site “compleet vrij” te downloaden is zonder mitsen en maren. Dus zonder dat ik mezelf moet aanmelden, registeren of een account maken.

Om geen enkele hindernis te vormen voor wat het Goede Bericht aangaat, vraag ik voor geen enkele dienst geld. Niet omdat er geen kosten aan verbonden zouden zijn of omdat er geen geld nodig is om dit werk (vrijwel) fulltime te kunnen doen, maar omdat we geloven dat als God roept om dit werk te doen, Hij daar dan ook de middelen voor geeft. En omgekeerd, als Hij die middelen niet geeft, dan roept Hij kennelijk niet tot dit werk. Zo simpel is het voor ons. Bedenk daarbij dat wie het Evangelie uitdraagt niet in dienst staat van mensen en daarom ook niet door mensen betaald wordt. God voorziet en Hij schakelt mensen in die daarin bijdragen. Voor sommigen zal het altijd onbegrijpelijk blijven maar dit is precies de reden waarom we geen mensen bedanken voor donaties aan Stichting GoedBericht. Dat is niet omdat wij niet dankbaar zouden zijn, integendeel! Maar we danken God dat Hij mensen betrekt in zijn werk en dat Hij in alles wat nodig is, voorziet. Ook dit jaar zijn we daarin niet beschaamd. Godzijdank!

het thuisfront

Laat het duidelijk zijn dat zulk intensief werk (want het houdt me dag en nacht bezig) onmogelijk is zonder steun van het thuisfront. Zou mijn vrouw Petra er niet voor 100% achter staan en ook niet bereid zijn geweest te zorgen voor aanvullende inkomsten, dan was het werk op deze wijze nooit van de grond gekomen. Gelukkig ervaren we ook van de kinderen, die op dit moment variëren in leeftijd tussen de 16 en de 21, heel veel steun. Men zegt dat dit de moeilijkste tijd zou zijn in de opvoeding maar in onze beleving is dat niet zo. Integendeel, we stellen met genoegen (en oké, soms ook met ongenoegen 😉 vast dat ze volwassen worden en hopen en bidden daarbij dat het Woord in alles ook hun leidraad mag zijn. Ook dat geven we met vertrouwen en een gerust hart over aan onze God!

Ten slotte

Het is een enorm voorrecht om voor het Goede Bericht te staan. De blijde tijding van de ene GOD die alles onder controle heeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Elk schepsel is geliefd en met een ieder bereikt Hij het doel wat Hij zich gesteld heeft. In Jezus Christus garandeert God dat de dood teniet gedaan wordt en het Leven zal triomferen. Jazeker, de levende GOD is een Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen. Dat is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, schrijft Paulus in 1Timotheüs 4:9-11. Maar hoe zouden mensen het kunnen geloven als ze het niet te horen krijgen? Het is een triest gegeven, maar vrijwel dagelijks ondervinden we dat het Goede Bericht juist onder christenen de grootste vijandschap oproept. Dat geeft vaak strijd, maar we weten dat dat er bij hoort.

Het is gelukkig om een Goed Bericht te mogen ontvangen maar weet u dat het nóg gelukkiger is een Goed Bericht door te geven (Hand.20:35)? Juist omdat we dat laatste mogen doen, zijn we zéér gelukkige mensen! Ook in 2015 willen we in dat geluk weer zoveel mogelijk mensen laten delen en op de hoogte stellen van Gods grote toekomst, “de hoop van het Evangelie”. De wederkomst van Christus nadert. De termijn van de twee millennia is bezig te verstrijken. Alles in het turbulente wereldgebeuren en vooral het Midden Oosten wijst ook in die richting. Wat geweldig daarom, om in deze donkere tijden te mogen leven bij het kostbare licht van Gods onvergankelijk Woord. Zegt het voort!

nieuwjaarskaart

Reageer op Facebook

Delen: