GoedBericht.nl logo
English Blog

Waarom zijn de bananen krom?

29-12-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images19

Mijn broer deed gisteren de inleiding van de GoedBericht-samenkomst in Zoetermeer. Dat doet hij met enige regelmaat en zijn specialiteit is om bijzondere dingen uit de natuur te belichten. Daar weet hij veel van en hij kan daar heel boeiend over vertellen. Gisteren had hij bananen meegenomen en de spreekwoordelijke vraag voorgelegd: waarom zijn de bananen krom? Dat lijkt een onbenullige vraag, maar dat is slechts schijn. En hij legde uit waarom. Laat me in deze blog daar eens dankbaar op voortborduren.

Het antwoord op de vraag waarom bananen krom zijn, komt hierop neer: als de bananentros groeit wordt de plant op een zeker moment topzwaar. Dan bezwijkt ze onder het gewicht zodat de bananentros gaat hangen. Maar bananen zijn (zoals alle planten) van nature naar boven gericht. Dat verschijnsel noemen wetenschappers: negatieve geotropie. Het duidt op de neiging van planten, van stengels en bloemen om tegen de zwaartekracht in (die naar beneden trekt) de weg omhoog te zoeken. En vandaar dus dat de ‘omgevallen’ bananen kromgroeien d.w.z. naar omhoog.

Is dat  triviaal? Nee, er ligt leerzaam onderwijs van de Schepper in verscholen. Misschien wel de belangrijkste levensles die een mens kan leren. Want naar mate een mens ‘rijper’ wordt, gaat het gewicht van het bestaan steeds meer drukken. De aftakeling dringt zich onwillekeurig aan ons op. Alles gaat hangen. Letterlijk in veel opzichten, maar zeker ook figuurlijk wordt het leven zwaarder. Het hele Bijbelboek Prediker gaat over het fenomeen van een ‘vervallen’ schepping. GOD heeft de schepping aan de ijdelheid en de vergankelijkheid onderworpen. Daar spreekt de hangende bananentros van.

Is dat somber? Voor een banaan in elk geval niet! Bananen zijn niet down. Want ongeacht de condities waarin ze zich bevinden, zoeken ze de dingen die boven zijn. Waar het licht is. Daarom is een banaan krom!

De kromme banaan herinnert ons aan het universele gegeven dat het leven zwaar is. Maar het leert ons: het hoofd omhoog! Het hart naar boven! Want er is een GOD bij Wie nooit iets mis gaat en die alle dingen (op zijn tijd en wijze) wél maakt!

Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de slavernij van de vergankelijkheid zal bevrijd worden…
-Romeinen 8:20,21-

Reageer op Facebook

Delen: