GoedBericht.nl logo
English Blog

stok achter de kerkdeur?

over de betekenis van Hebreeën 10:25

06-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Hebreeën 10:25 (“Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen…”) geldt gewoonlijk als ‘de stok achter de deur’ om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel?
De antwoorden zullen je verbazen …!


Brochure kan online worden gelezen of gedownload (zie hieronder).
Ook kan de brochure gratis worden besteld bij Stichting Evangelie Om Niet

Delen: