GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods universeel plan

het Evangelie op de campus

08-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Op 6 november 2018, beleefde ik het genoegen om voor de christelijke studentenvereniging Ichtus in Eindhoven te spreken. Jongelui met een achtergrond van Hersteld Hervormd tot Charismatisch en van Vrijgemaakt Gereformeerd tot Evangelisch. Zo’n ruim honderd jonge studenten hadden zich verzameld in een zaal op de campus van de TU in Eindhoven.

Ik was uitgenodigd om een studie te geven over Efeze 1 en heb een en ander toegelicht onder het thema: ‘Gods universeel plan’. Over hoe GOD een plan uitwerkt door wereldtijdperken (aeonen) heen, om ten slotte zijn doel te bereiken, namelijk “alles in allen” te worden.

Voor verreweg de meeste van deze jongeren was dit een volstrekt nieuw gegeven. In plaats van dat bij Christus’ terugkeer een ‘eindeloze eeuwigheid’ aanbreekt (zoals traditioneel geleerd), kregen ze nu te horen van aeonen die nog zullen volgen en ook tot voleinding zullen komen.

Geen ‘eindeloze verdoemenis’, maar een boodschap waarin God werkelijk GOD is en zijn doel perfect bereikt! Door tijdperken en gerichten heen.


Brochure kan online worden gelezen of gedownload (zie hieronder).
Ook kan de brochure gratis worden besteld bij Stichting Evangelie Om Niet

Delen: