GoedBericht.nl logo
English Blog

bewustzijnsverruiming…

12-03-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

de dood een illusie…
In het TV-programma ‘de wereld draait door’ was gisteren Ronald Jan Heijn te zien (klik hier), waarin hij mocht vertellen over Staya Erusa, een film en magazine waarin de New Age-filosofie wordt gepromoot. Staya Erusa beoogt bewustzijnsverruiming van de mensheid, hetgeen naar Heijns overtuiging ook zál gaan plaatsvinden. Hij zei letterlijk het volgende:

Als we beginnen te beseffen dat de dood een illusie is en dat het leven eeuwigdurend is, als we die stap nemen, dan zijn we in het gebied van het ruimere denken, want dan volgt er heel veel uit…

Herkent u bewering van “de oude slang” die in de hof van Eden al zei:

Gij zult geenszins sterven maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden…
Genesis 3:4,5

nog eens: Uri Geller
De ontkenning van de dood (karakteristiek voor vrijwel elke religie), is de toegangspoort bij uitstek tot de wereld van New Age. In dit verband wil ik een eerdere bijdrage over Uri Geller corrigeren. Want schreef ik onlangs nog schouderophalend over hem, menende dat hij niets met spiritisme te maken zou hebben, inmiddels weet ik beter. Geller is namelijk direkt betrokken bij Ronald Jan Heijns organisatie Staya Erusa en verklaart achter het idee van reïncarnatie en spiritisme te staan en heeft ook naar eigen zeggen als kind meerdere verschijningen gezien. Saillant detail is dat Uri Geller in de verte nog familie is van de wereldberoemde Sigmund Freud (Geller’s moeder heette Freud) en deze legde een eeuw geleden ook al grote belangstelling aan de dag voor het occultisme…

New Age ophanden
New Agers verwachten binnen afzienbare tijd een doorbraak van bewustzijnsverruiming. Velen brengen het in verband met 2012, het jaar waarin de Maya-kalender eindigt. Hoe dit ook zij, ik ben er van overtuigd dat New Agers gelijk zullen krijgen, want het aanbreken van “de derde dag” (van duizend jaar) sinds de opstanding en hemelvaart van Christus (Hosea 6:1-3 vergl. 2Petr.3:8), duurt niet lang meer. Maar vergis u niet: vóór de terugkeer van Jezus Christus, zal de wereld eerst nog bevangen worden door dwaling en de leugen geloven (2Thes.2:12). De New Age van vrede, geluk en spiritualiteit komt zeer zeker, maar ze zal een pseudo-Koninkrijk van God blijken en eindigen in een groot debacle.

illusie of overwonnen vijand?
Terugkomend op de New Age-filosofie: de dood is geen illusie of een andere vorm van leven, maar juist het tegenovergestelde van leven. De Bijbel predikt geen ontkenning van de dood maar de overwinning op de dood. Of nog beter: de Bijbel predikt de Overwinnaar op de dood! Jezus Christus stierf niet voor een illusie maar Hij betaalde de prijs om op de derde dag de dood te overwinnen en als Eersteling onvergankelijk Leven aan het licht te brengen!

Zie ook: vijf feiten over de dood

Delen: