GoedBericht.nl logo
English Blog

jonge Ouweneel aan het woord

15-03-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Op goedbericht.nl valt de naam Ouweneel met enige regelmaat. In het verleden dikwijls i.v.m. een publicatie van dr.Willem Ouweneel waarin deze fel van leer trekt tegen “de leer der Alverzoening”.
Met genoegen wil ik vandaag eens wijzen op een aantal uitspraken van een andere Ouweneel m.b.t. tot ditzélfde onderwerp. In de Visie (EO) van deze week staat een interview afgedrukt met Evert Jan Ouweneel, inderdaad, de zoon van.

Dat uiteindelijk het boek uit zijn jeugd, de Bijbel, hem als enige echt kon bemoedigen, was verrassend. Evert Jan: Ik was er behoorlijk in uitgelezen en kende van elk verhaal de moraal. Al had ik met zo’n vader meer lezingen gehoord dan wie dan ook, de inhoud leefde niet meer voor me. Totdat het mij opviel dat alleen de Bijbel vertelt over een God Die belooft de aarde te herstellen. Niks voorwaardelijks dus, maar een belofte. Dat geeft de burger moed! Ook ontdekte ik dat alleen de God van de Bijbel zegt: Ik zal je nooit laten vallen, omdat je Mijn kind bent. Opnieuw geen voorwaardelijke toezegging, maar onvoorwaardelijke liefde. Dat geeft de burger rust!

En even verder…

De tweede pijler onder zijn geloof is de onvoorwaardelijkheid van Gods liefde. (…)
Ik hoef niet bang te zijn dat Hij mij voorgoed zal laten vallen om wat ik doe. Zijn liefde is geen ‘voor wat hoort wat’-verhaal; het is een schild dat mij te allen tijde tegen de pijlen van anderen kan beschermen. Dat geeft werkelijk rust en waardigheid. Maar creëer je zo niet een eenzijdig beeld van God? Hij kan toch ook streng zijn? God laat inderdaad niet alles maar over Zich heen komen. Hij kan ook boos worden als ik allerlei vreemde toeren begin uit te halen. Maar dat doet niets af aan onze familieband. God vermaant en corrigeert mensen ten diepste als Vader, dus nooit uit louter vergelding maar in de grond van de zaak uit liefde en met het oog op groei en herstel. Zo doe ik dat ook als aardse vader, en waarom zou ik op dit punt mooier zijn dan de hemelse Vader? 

Van harte ‘amen’!

P.S. (21-03-08)
Ouweneel jr. organiseert ook een cursus onder het thema ‘de Bijbel contra het christendom’.
Met als sub-thema nr.7: het gericht: eindeloze straf of louterend herstel?
Interessant…

Delen: