GoedBericht.nl logo
English Blog

de DJ en Goede Vrijdag…

21-03-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Gisteren hoorde ik op een popzender een DJ babbelen (want meer was het niet) over de betekenis van Goede Vrijdag. Zelf had hij een vaag-katholieke achtergrond, zo vertelde hij, en hij vroeg luisteraars hem te SMS-en om hem te melden wat het idee achter Goede Vrijdag is. Wat bleek: de meesten hadden zelfs de klok niet horen luiden… Uiteindelijk bleek er één luisteraar te zijn die SMS-te dat Jezus op Goede Vrijdag was gestorven, opdat onze zonden vergeven konden worden. OK…  zei de DJ, maar aan z’n stem was te horen, dat het ‘m nog steeds niet duidelijk was.

Ik vertel dit niet om aan te geven hoe bar het gesteld is met de ABC-kennis van Bijbelse zaken, hoewel het onbenul op dat gebied inderdaad niet gemakkelijk kan worden overdreven. Nee, ik vertel het omdat juist het ‘goede’ antwoord me triggerde: Jezus stierf opdat onze zonden vergeven konden worden… Is dat zo??
Jezus stierf inderdaad voor onze zonden – maar NIET omdat God ons anders niet zou kunnen vergeven. Jezus stierf om op te kunnen staan en onvergankelijk Leven aan het licht te brengen en om ons zó van de zonde te bevrijden!

Jezus stierf niet om bij God iets gedaan te krijgen! Alsof aan God een prijs betaald moest worden. Jezus betaalde inderdaad een prijs (en wat voor één!), echter niet aan Gód, maar aan wat ons gevangen hield: de dood. Opdat we daaruit zouden worden losgekocht. Hij ‘betaalde’ met zijn bloed om in Zijn opstanding de mensheid te bevrijden van zonde en dood.

Meer hierover:
losprijs of schuldbetaling?

Delen: