GoedBericht.nl logo
English Blog

de zweetdoek opgerold?

23-03-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vanmorgen heb ik in den Haag gesproken over de linnen windsels die Jezus bij zijn opstanding in het graf heeft achtergelaten. Ik heb laten zien dat als Johannes (samen met Petrus) in de vroege morgen bij het geopende graf aankomt, hij pas overtuigd is van Jezus’ opstanding op het moment dat hij het graf binnengaat. Bij het graf aangekomen had hij aanvankelijk alleen de windsels zien liggen en daarin niets bijzonders gezien, omdat hij meende dat Jezus daarin lag. De windsels waren met een specerijen-mengsel van ruim 30 kilogram geprepareerd en waren in de loop van dagen hard geworden en hadden de vorm van het lichaam aangenomen. Pas toen Johannes het graf binnenging en het hoofdgedeelte apart zag liggen van het lichaam, tóen drong het tot hem door dat de lijkwade léég was!
Als een vlinder, had de Levensvorst de cocon van windsels verlaten.

Het is jammer dat de meeste vertalingen Johannes’ en Petrus’ ontdekking van de lege cocon, verdonkermanen. In Johannes 20:7 leest de NBG-vertaling dat de zweetdoek van Jezus’ hoofd op een plaats apart lag opgerold. Het idee achter deze weergave is dat Jezus na zijn opstanding de zweetdoek zou hebben opgerold. Het Griekse woord dat hier staat (entulisso; Str.1794), wijst echter in een heel andere richting. Het woord komt nog twee keer voor in het NT en beide keren in verband met de begrafenis van Jezus:

Matteüs 27:59
En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen…
Lucas 23:53
En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het in linnen…

Petrus en Johannes zagen de de zweetdoek niet opgerold, maar gewikkeld. Dat wikkelen vond niet plaats op de dag van de opstanding maar reeds drie dagen daarvoor. Hard geworden door de specerijen zagen de beide mannen de zweetdoek niet opgerold maar als een harde, gewikkelde vorm. Maar nu op een plaats apart… leeg!

Delen: