GoedBericht.nl logo
English Blog

vroeg Saul naar de bekende weg?

11-03-2008 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
Na afloop van de overwinning van David op Goliath vraagt koning Saul naar wie David is (1Sam.17:55-58). Maar Saul had David toch al eerder leren kennen (1Sam.16: 14-23)?

ANTWOORD:
Inderdaad, Saul had David reeds vóór de overwinning op Goliath, leren kennen. We lezen zelfs: Saul “hield veel van hem, en hij werd zijn wapendrager” (1Sam.16:21).

Let er echter op dat na de overwinning Saul niet vraagt naar de identiteit van David, maar naar die van zijn vader.
vers 55: wiens zoon is deze jongeling?
vers 56: vraag gij, wiens zoon deze jongeman is?
vers 58: wiens zoon zijt gij jongeling?

Het vragen naar de vader van David heeft alles te maken met de belofte die koning Saul gedaan had. In 1Sam.17:25 lezen we dat degene die Goliath zou verslaan, (1) grote rijkdom zou worden gegeven, (2) de dochter van de koning zou mogen trouwen en (3) “zijn VADERS huis zou vrijstellen van lasten in Israël“. Het is om deze laatste belofte, dat Saul expliciet vraagt naar Davids vader.

Delen: