GoedBericht.nl logo
English Blog

Alverzoening ondergeschikt?

04-10-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Op het forum is momenteel een discussie gaande over de a.s. Amerikaanse presidentsverkiezingen. Eén punt uit die discussie dat hier slechts zijdelings mee te maken heeft wil ik in deze weblog er uitlichten. Het gaat over de vraag of de boodschap aangaande God, als Redder van alle mensen, al of niet fundamenteel is. Op de Goedbericht-site zijn in de loop der tijd diverse artikelen geplaatst waarin uiteengezet wordt dat dit inderdaad het geval is. Kort en goed: als God geen Redder is van alle mensen dan het Evangelie geen Evangelie meer. Dan is genade geen genade meer, want niet langer “om niet”. Christus is tevergeefs gestorven, want Hij kwam tot redding der wereld, hetgeen een ‘mission impossible’ voor Hem blijkt te zijn. De overwinning op de dood is een wassen neus, omdat de (tweede) dood voor altijd zal blijven bestaan. Gods liefde is niet langer onvoorwaardelijk. God is dan de grootste doelmisser (zondaar), omdat Hij nimmer zal bereiken wat zijn liefde wil bewerken (nl. de redding van alle mensen). Enzovoort, enzovoort.
De leer van de eindeloze hellestraf of van vernietiging (annihilatie) zijn virussen die het Evangelie compleet lam leggen.

Vertel een orthodox christen dat God een Redder IS van alle mensen en men zal steevast te horen krijgen: als dát zo is, dan ben ik voor niets tot geloof gekomen! En vanuit hun optiek is dat ook zo. In de orthodoxie komt men namelijk tot geloof OPDAT God zijn of haar Redder WORDT. Zou Hij dat reeds op voorhand zijn, dan vervalt (voor hen) het motief om tot geloof te komen! Men zegt: als God een Redder is van alle mensen, waarom zouden we dan nog het evangelie verkondigen? Men bedoelt: waarom zouden we dan nog het evangelie verkondigen zoals we dat altijd verkondigen? En inderdaad, dat zou zinloos zijn. Men vergeet echter dat de boodschap van God als Redder van alle mensen (speciaal van gelovigen), juist het Evangelie IS!!!
Paulus schrijft met grote nadruk in 1Timotheüs 4:9-11 dat juist DIT het betrouwbare woord is, dat alle aanneming waardig is. En van dit getuigenis schrijft de apostel: “HIERTOE arbeiden wij, en worden versmaad…”. En, voegt hij er ten overvloede aan toe: “beveel en LEER DIT”.

Betekent het bovenstaande dat daarmee oordeel en gericht zijn weggeredeneerd? Integendeel. Deze voluit Bijbelse noties zijn daarmee juist in perspectief geplaatst. Juist omdat God heel de mensheid wil redden, brengt Hij haar in het gericht. Door oordeel en gericht heen, maakt God alles recht wat krom was. Dat is namelijk wat gericht is: richten, rechtzetten, corrigeren. Het leerstuk dat God zijn schepselen eindeloos in een hel laat pijnigen is, zonder één lichtpuntje hoop, komt regelrecht uit de koker van hem die er sinds mensenheugenis al op uit is om van God een karikatuur te maken. En dan te bedenken dat juist dit leerstuk DE motivatie vormt voor wat ‘evangelisatie’ heet!

Heel wat gelovigen in ‘de Alverzoening’ zijn uit angst voor smaad en isolement, geneigd hun mond te houden. Ze promoveren hun overtuiging dikwijls weg als niet-relevant voor nu, of als hoger onderwijs, of als kennis voor ingewijden en meer van dat type drogredenen. Allemaal smoezen. Hoe zouden mensen het Evangelie kunnen vernemen, als degenen die het kennen, hun mond houden?? Paulus schreef ooit dat hij zich NIET schaamde voor het Evangelie. Dat Jezus Christus de Redder der wereld is, is het BESTE NIEUWS aller tijden! En dat behoort UITGEBAZUIND te worden.
No matter what.

Meer over dit onderwerp:
de dynamiet van het Evangelie
Evangelie versus christenheid

Delen: