GoedBericht.nl logo
English Blog

terugblik studieavond

15-10-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Woensdag j.l. was er de maandelijkse Goedbericht-studieavond. Dit keer was de belangstelling weer iets groter dan gewoon heen (er waren tussen de vijftig en zestig aanwezigen). Dit ondanks het heftige thema dat op het progamma stond: hel en verdoemenis. Inmiddels is de studie ook op het internet te volgen. Zowel de geluidsopnamen als de powerpoint-presentaties zijn te downloaden.

De goedbericht-boodschap heeft binnen orthodoxe kringen (voorzover bekend) de reputatie dat het Gods oordelen verzwijgt of ‘onder het vloerkleed veegt’. Kennisname van deze studie kan eens en voorgoed dit vooroordeel wegnemen. Sterker: ik spreek buitengewoon concreet over wat men ten onrechte ‘de hel’ noemt. Zelfs met plaatjes er bij!

De Schrift spreekt onmiskenbaar over veroordeling, straf, vuur, executie, etc. Staat niet ter discussie. ‘Hel en verdoemenis’ zijn echter van een volstrekt andere orde. Dat idee is een ronduit demonisch concept waarbij God tot een duivel wordt gemaakt. God zou toornen, kwellen en pijnigen zonder ophouden. Zonder één enkel lichtpuntje van hoop. Zefs de beulen van Auschwitz verbleken daarbij tot vriendelijke heren. Die beulen wisten ten minste nog na maanden of hooguit enkele jaren van ophouden. Maar bij ‘hel en verdoemenis’ vindt er een nimmer eindigende kwelling plaats… Als ‘hel en verdoemenis’ waar zou zijn, dan is het evangelie geen evangelie meer. Een god die er op uit is om zijn eigen schepselen eindeloos in de hel te kwellen, kan men met geen mogelijkheid nog een God van liefde noemen. Of als een God “die nooit laat varen de werken zijner handen”.

Gods straffen zijn altijd correctief. God zet dingen recht. Dat kan pijnlijk en hard zijn, maar het dient altijd een positief doel. Gods liefde is de achtergrond van al zijn handelen. God houdt van zijn schepselen. Het zijn zijn eigen creaties! En met elk van hen heeft Hij een glorieus doel: Hij wil alles in hen worden. Aan het einde van al Gods wegen staat in lichtende letters geschreven: alles in allen. Dat is het Goede Bericht van de Schrift. God houdt van deze wereld. Hij doet de doodt teniet. Hij realiseert wat Hij voornemens is: de redding van allen!
Geloof het maar gerust!

Delen: