GoedBericht.nl logo
English Blog

als geloof een ‘werk’ wordt…

25-10-2004 - Geplaatst door Andre Piet

In Romeinen 4:5 (SV) staat:
“Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.”

God rekent geloof tot gerechtigheid. Wat voor geloof? Antwoord: “geloof in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt”. Dit geloof staat haaks op ‘werken’ (= verdienen; 4:4). Wie gelooft OPDAT God daardoor zijn of haar Redder wordt, is bezig met ‘werken’. Wie gelooft OM het eigendom van Christus te worden, is bezig met ‘werken’. Wie gelooft OM met God verzoent te worden, is bezig met ‘werken’.
Net als Israël ooit is ook de christenheid bezig haar eigen gerechtigheid op te bouwen. Ze probeert te verdienen wat God OM NIET gééft (vergl. Romeinen 9:31-10:3). Met haar ‘geloofsprestaties’ gaat ze voorbij aan wat God tot stand gebracht heeft :
God IS de Redder van alle mensen (1Timotheüs 4:10).
Iedereen IS (vrij-)gekocht door Christus (1Timotheüs 2:6).
Elk mens IS met God verzoend (Romeinen 5:10).
Hier valt niets te verdienen. God laat mededelen dat dit alles een FEIT IS. Om niet.

Een gelovige is iemand die deze blijde tijding aanvaard!

Delen: