GoedBericht.nl logo
English Blog

Evangelie versus christenheid

02-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

De christenheid, van charismatisch tot zwaar gereformeerd en van rooms katholiek tot baptist, leert (al of niet nadrukkelijk) een hel en/of verdoemenis zonder einde.
Deze leer is niet minder dan een fataal virus dat de kern van het Evangelie lam legt.

In het Evangelie laat God nooit varen, de werken zijner handen. Psalm 138:8 SV
Volgens de christenheid geeft God vele van Zijn creaturen prijs.

In het Evangelie is de losprijs betaald voor allen. 1Timotheüs 2:6
Volgens de christenheid zijn slechts gelovigen gekocht en het eigendom van Christus.

In het Evangelie wordt de dood teniet gedaan. 1Korinthe 15:26; 2Timotheüs 1:10
Volgens de christenheid komt aan de (tweede) dood geen einde.

In het Evangelie doet Christus de werken van Satan teniet 1Johannes 3:8.
Volgens de christenheid vestigt Satan definitief succes.

In het Evangelie houdt God onvoorwaardelijk van de mens. 1Korinthe 13:8
Volgens de christenheid houdt God van de mens, mits deze gehoorzaamt.

In het Evangelie zoekt God het verlorene totdat Hij vindt. Lucas 15:4
Volgens de christenheid zoekt God totdat het te laat is.

In het Evangelie is Christus “veel meer” dan Adam. Romeinen 5:12-19
Volgens de christenheid is het effect van Adams daad onbeperkt en dat van Christus beperkt.

In het Evangelie zal iedereen, tot eer van God de Vader, Jezus als Heer belijden. Filippi 2:10,11
Volgens de christenheid zullen velen onder dwang belijden.

In het Evangelie is God de Redder van alle mensen. 1Timotheüs 4:9-11 SV
Volgens de christenheid redt God slechts een deel van de mensheid.

In het Evangelie bereikt God Zijn doel met elk schepsel. Romeinen 11:32-36
Volgens de christenheid is God de voornaamste doelmisser (=zondaar) aller tijden.

In het Evangelie is God “de gelukkige God” 1Timotheüs 1:11
Volgens de christenheid is God een loser, die niet bereikt wat Zijn liefde wilde bewerken.

Delen: