GoedBericht.nl logo
English Blog

dank je zorgen weg

30-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

onaantastbaar als in een vesting

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden (lett. als in een vesting) in Christus Jezus.
Paulus in Filippi 4 

“Ik heb God zo vurig gebeden of Hij m’n zorgen wil wegnemen, maar het lijkt wel of Hij me niet hoort. Hoe kan dat?”

Paulus’ antwoord op deze vraag is simpel: de weg naar Goddelijke vrede in het hart, loopt via dankzegging. Niet door in alle toonaarden te bidden: neem mijn zorgen (over mijn kind, mijn partner, mijn gezondheid, mijn baan, etc.) weg. Maar door te zeggen: dank U wel, dat Uw weg altijd de beste is! Vertel GOD (=Degene die alles een plaats geeft), wat je wensen zijn. Paulus schrijft: “AL uw wensen”, dus ongeacht welke dat is. Dat is heel persoonlijk. En met het bekendmaken van je wens, kun je GOD bij voorbaat al danken voor het feit dat Hij bij machte is deze te vervullen! Hij is ten slotte GOD! Dat is dankzegging nr. één.

Maar je kunt Hem óók danken dat wanneer Hij je niet geeft wat je vraagt, dat dit is omdat Hij iets beters met je voorheeft. GOD heeft niet slechts het goede voor jou op het oog, maar het beste. “Als we zilver vragen, geeft GOD goud!”.

Door al onze wensen vergezeld te laten gaan met dankzegging, zal GODS vrede (die elk begrip te boven gaat!), in ons neerdalen. Onze harten en onze gedachten zullen als in een vesting worden bewaard. Dit is geen theorie van Paulus, maar pure praktijk en ondervinding. Hij tekende deze woorden op in de gevangenis. Onder grote druk en veel spanningen. En toch: onaantastbaar en overvloeiend van vreugde!

 

 

 

 

Delen: