GoedBericht.nl logo
English Blog

is God eindig?

17-09-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Op bijbelgetrouw.nl, is één dezer dagen een artikel gewijd aan het idee dat goedbericht.nl zou leren dat God eindig is en “straks niet meer is”. Ja, u leest het goed, dat is wat beweerd wordt. Ik had ‘immers’ onlangs geschreven:

Het “eeuwige evangelie” is het Evangelie der eeuwen. Zoals “de eeuwige God” de God der eeuwen is. Ook in deze gevallen betekent eeuwig niet eindeloos maar verwijst het naar eeuwen.

De schrijver van het betreffende artikel (Rudy Brinkman) reageert hierop met:

Wat een on-ge-ló-fe-lij-ke blunder..! Of, gelooft de heer Piet nu écht, werkelijk, dat God’s bestaan eindig is? Maar dan, .. dán is er geen hoop meer, voor niemand. Piet -en ik neem aan dat in de kringen van de universalisten er meer zo denken- kan toch niet menen dat hij gelooft in een God die straks niet meer is? Nergens, maar dan ook helemaal nérgens leert Gods Woord dit.

Om Rudy Brinkman meteen gerust te stellen: de heer Piet gelooft met heel zijn hart dat God “de onvergankelijke God” is (1Tim.1:17) en heeft ook nooit de minste reden gezien hieraan te twijfelen. De God van de Bijbel IS het Begin en het Einde (Openb.21:6). Alles begint bij Hem én eindigt ook bij Hem.

Wat ik me afvraag als ik bovenstaande citaat op Bijbelgetrouw.nl lees: zou Brinkman als hij op de snelweg leest: “tot knooppunt Gouwe filevrij”, óók concluderen dat er DUS een file begint vanaf dat knooppunt?

Volgt uit het feit dat God “de aionische God” is, dat Hij DUS niet vóór en na de aionen God is? Is dat logisch? God heeft de aionen ontworpen (Hebr.1:2) om bij “de voleinding der aionen” Zijn ultieme doel te hebben bereikt. Dat maakt Hem GOD, zowel vóór, als tijdens als ná de aionen. Wat is daar moeilijk aan?

Maakt het feit dat God “de God van Israël” is, dat Hij DUS niet de God van de natien is (vergl. Rom.3:29)? Of maakt het feit dat God “de God des hemels” is, dat Hij DUS niet ook “de God der ganse aarde is”? Natuurlijk niet en even onzindelijk is het om uit de uitdrukking “de aionische God” (=de God der aionen”) af te leiden dat Hij DUS ophoudt God te zijn, ná de aionen.

In plaats van slecht lezen en insinueren zou Brinkman eens het onloochenbare FEIT onder ogen moeten zien dat aionen in de Bijbel een begin (“vóór de aionen”) en een einde (“voleinding der aionen”) hebben. “Aionische tijden” (Rom.16:25; Tit.1:2; 2Tim.1:9) of “eeuwige tijden” zo men wil, zijn ooit begonnen (vandaar “vóór eeuwige tijden”) en volgen elkaar op om te culmineren in de voleinding, wanneer Christus de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan en het Koninkrijk zal overgeven aan God de Vader.
Wie beweert dat “eeuwig” zonder begin of einde betekent, kan zich zoals Brinkman, beroepen op tradities en theologen van naam, maar heeft de Schrift in elk geval niet aan zijn zijde.   

Zie ook:
eeuwigheid is niet hetzelfde als aioon 
Video: de aionen in vogelvlucht

Delen: