GoedBericht.nl logo
English Blog

niet geplaatst in ND…

10-09-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vandaag bood het Nederlands Dagblad ruimte aan een artikel van de hand van ds.N. Catsburg, onder de titel ‘Bij alverzoening wordt zelfs de duivel gered’.  Het is m.i. een opeenstapeling van reeds weerlegde argumenten en suggestieve redenaties. Als reactie daarop heb ik een korte en zakelijke weerlegging naar het ND gezonden, maar mij is te verstaan gegeven dat het niet geplaatst zal worden. Dit ondanks dat het ND m.i. nog wat goed te maken had (zie onderaan deze weblog: ‘bewerking ND’).  Hoe dit ook zij, de geweigerde brief plaats ik bij deze hieronder:

In het ND van van 10-09-08 reageert ds.N.Catsburg op de groeiende belangstelling voor het thema ‘Alverzoening’. Puntsgewijs een reactie daarop.

1. Noch het Griekse woord ‘aion’, noch het Hebreeuwse woord ‘olam’ betekent ‘eeuwigheid’. De Bijbelse Encyclopedie zegt daarover: “Het Hebreeuwse ‘olam’ waarvan in het OT ‘eeuwigheid’ de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat ‘verbergen’ betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is… Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd”. 

2. Catsburg schrijft: “Ook zul je consistent moeten zijn in het vertalen, en niet een ‘pick and choose’-vertaling moeten toepassen”. Een eigenaardig argument wanneer men bedenkt dat juist zij die geloven in Alverzoening, pleiten voor een consistente weergave van ‘aion’. Dus niet de ene keer weergeven met ‘eeuwigheid’ en de andere keer met ‘eeuw’. Aionen hebben in de Bijbel een begin ( “vóór de aionen”) en een einde (“volending der aionen”) en daarom is ‘eeuwigheid’ geen passende weergave van ‘aion’.

3. Het verbaast Catsburg waarom zij die in Alverzoening geloven, zich nog druk maken. Alles komt immers toch wel goed. Nu geeft  de verwachting van ‘eind goed. al goed’ inderdaad een ongekende rust. Maar juist daarom maken we ons druk en willen ook anderen in de vrede en blijdschap daarvan laten delen! Het Evangelie vertel je omdat het Evangelie is, d.w.z. een goed bericht! Daar komt bij dat we de gerichten en de pijn die ongelovigen te wachten staat, ook al is dat niet eindeloos, graag zouden willen besparen. Jeremia waarschuwde Israël voor de naderende ballingschap die zeventig jaren zou duren. Was deze oordeelsaankondiging soms niet ernstig omdat uiteindelijk alles toch wel goed zou komen?

4. Het “eeuwige evangelie” is het Evangelie der eeuwen. Zoals “de eeuwige God” de God der eeuwen is. Ook in deze gevallen betekent eeuwig niet eindeloos maar verwijst het naar eeuwen.

5. De uitdrukking “de aionen der aionen” (NBG “alle eeuwigheden”) duidt op de overtreffende aionen waarin Christus met de zijnen zal heersen (Openb.22:5). Is dit heersen eindeloos? Nee, want Christus’ heerschappij heeft volgens de apostel Paulus een “totdat”. Hij moet heersen totdat Hij de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan. Daarna zal Hij het Koninkrijk overgeven aan God de Vader, waarna God zal worden “alles in allen” (1Kor.15:22-28)

6. Omdat eeuwig niet eindeloos is, maakt Catsburg zich zorgen over het eeuwige leven waar dan ook een einde aan zou komen. Die zorg is misplaatst. Want inderdaad aan de eeuwen komt een einde, maar bij “de voleinding der eeuwen”, zal juist de dood als laatste vijand worden teniet gedaan en het Leven triomferen. Dáárom stierf Christus: om de dood te overwinnen en uiteindelijk teniet te doen!

André Piet, Rijnsburg

————————————–

bewerking ND

In mijn ‘ingezonden’ van eergisteren had ik het volgende geschreven:

Als eerste tegen-argument lees ik dat Wim Hoogendijk van een “losprijs voor velen” in Marcus 10 een “losprijs voor allen” maakt. Dat lijkt mij een blunder, aangezien de frase “losprijs voor allen” geen citaat betreft uit Marcus 10 maar uit 1Tim.2:6. Letterlijk! In deze passage schrijft Paulus dat Gód wil dat alle mensen gered worden en dat Christus Jezus daartoe Zichzelf gaf tot een “losprijs voor allen.

Het ND maakte ervan:

Als eerste tegen-argument lees ik dat Wim Hoogendijk van een ‘losprijs voor velen’ in Marcus 10 een ‘losprijs voor allen’ maakt. Maar dat betreft een citaat uit 1Tim. 2:6.

Een nogal fatale fout in het hoofdredactioneel commentaar wordt daarmee gereduceerd tot een slordigheidje en de toelichting op de correctie wordt verwijderd! Zonder overleg én zonder vermelding dat de tekst door het ND is bewerkt…

Delen: