GoedBericht.nl logo
English Blog

Ouweneel en ‘Bereërs’

19-09-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Vorige week zaterdag was dr. Willem Ouweneel te gast bij Andries Knevel (EO) om tekst en uitleg te geven over het feit dat hij in de loop der jaren in nogal wat opzichten van mening is veranderd. Over schepping-evolutie, de charismatische beweging, deelname aan politiek enz. Een interessante uitzending die in elk geval deze parel opleverde: 

Staar je nooit blind op wie dan ook. Niet op de Ouweneel van 30 jaar geleden en ook niet de Ouweneel van nu. Doe als de Bereeërs, ga steeds naar de Schrift en onderzoek of deze dingen alzo zijn.

Een opmerking die zo van de goedbericht-site afkomstig zou kunnen zijn! Dat geldt ook voor wat Ouweneel zei over het grote verschil tussen geloof en theologie. OK, later in de uitzending* zei hij (onbegrijpelijk genoeg) zo ongeveer het tegenovergestelde, maar dit is wat hij aanvankelijk opmerkte:

Er is enorm verschil tussen geloof en theologie. (…) Zoveel theologen gaven de indruk dat hun theologische theorieen gelijk waren aan het Bijbelse geloof. Wie aan de theologie kwam, kwam aan de Bijbel. We zijn nu in een tijd gekomen dat hopelijk, deze afschuwelijke dwaalleer kan worden weerlegd. Theologie is niets anders dan academische theorievorming over allerlei dingen en is net zoveel waard als de mensen die het uiten. Er is een fundamenteel verschil tussen het geloof van het Apostolicum … en zelfs daar kun je nog ruzie maken over formuleringen en of het wel goed gezegd is, want het is ook maar mensenwerk. Je ziet daar al de afstand tot de Schrift. Maar dat staan op een vast fundament is niet te vergelijken met alle theologische theorievorming. Hoeveel is er niet over ‘het verbond’ getheoretiseerd?! Dat is niet te geloven! Die notie van het verbond blijft wel staan, maar die theorieën over genade- en werkverbond, en over… die hele terminologie is niets anders dan academische theorievorming. Het is interessant, het is leuk, maar het is niet het geloof van de mensen! Maar die theologen hebben dat de mensen in de mond gepropt. Dit moesten ze slikken. Dit was het geloof der Schriften. Nou, dat was niet waar. Mensen moeten ook leren wat de status is van theologie en dat theologische theorieën relatief en gebrekkige mensenwerk zijn maar dat de Schrift en het geloof absoluut is.

Ik heb hier weinig aan toe te voegen, of het moet dit zijn: voor ‘Bereërs’ (>”wat zegt de Schrift?”) is theologie vooral ‘interessant en leuk’, omdat het bevestigt wat de Schrift zegt, nl.: “de redeneringen der wijzen zijn ijdel”(1Kor.3:20).

Zie ook:
de ijdelheid van theologiseren 
biblicisme?!

———————————————

* Later in de uitzending merkte Ouweneel op:
“Des te verbaasder ben ik over mezelf (…) dat je zo heel dikwijls toch weer gewoon bij de traditie uitkomt, omdat het nooit beter gezegd is dan toen en daar, in Chalcedon of in Nicea…”.
Dat is inderdaad verbazingwekkend! Want juist in deze plaatsen zijn tal van termen ingevoerd, die hoewel vreemd aan de Schrift, sindsdien wél gelden als ijkpunt van rechtzinnigheid. Denk aan termen als: drie-eenheid, één wezen-drie personen, één persoon-twee naturen, etc. Is deze terminologie geen “academische theorievorming”? Waarom mag déze theologische terminologie wél door de mond van mensen worden gepropt, als zijnde het geloof der Schriften?

Delen: