English blog | Oude Artikelen

Romeinen 5:18 – alle mensen!

30-03-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Derhalve, zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling [kwam], zo ook door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

Bovenstaand vers lijkt door haar telegramstijl op een wiskundige formule. Het bevat niet één werkwoord. Twee contrasten noemt Paulus. “Misstap” tegenover “rechtvaardigheidsdaad” en “veroordeling” tegenover “rechtvaardiging”. Maar ook twee overeenkomsten. Het is “één misstap” en “één rechtvaardigheidsdaad” en in beide gevallen zijn “alle mensen” daarbij inbegrepen. Adam at van de verboden vrucht en alle mensen zijn sindsdien veroordeeld om zondaren en stervelingen te zijn. Dat is ons lot, zo zijn we geboren. Maar, zo zegt Paulus, de impact van Christus’ ene rechtvaardigheidsdaad doet hiervan niet onder. Het rechtvaardigt “alle mensen”!

Heel het mensdom figureert in dit vers als lijdend voorwerp. U en ik hadden part noch deel aan Adams ongehoorzaamheid. Maar het veroordeelde ons allemaal tot de dood. Welnu, op dezelfde wijze, zal Christus’ rechtvaardigheidsdaad alle mensen rechtvaardigen. Hoe en wanneer is hier niet het onderwerp, slechts het feit wordt gesteld.

Paulus’ mededeling is zowel simpel als perfect. Een kind kan het begrijpen. Dit maakt het Evangelie tot een werkelijk goed bericht! Of je het nu wilt of niet. Alle mensen!

Delen: