GoedBericht.nl logo
English Blog

zingeving?

24-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

image5

Ons woord ‘filosofie’ is een van oorsprong Grieks woord. Het betekent: liefde (filo) voor wijsheid (sofie). Is het niet veelzeggend dat ‘sofie’ (vermoedelijk) is afgeleid van het Hebreeuwse woord ’tsofiem’ dat ‘uitzicht’ betekent (Mich.7:7)? Het wordt ook wel vertaald met ‘wachttoren’ of ‘uitkijkpost’ (1Sam.14:16). D.w.z. een plaats op de hoogte, waar men overzicht en uitzicht heeft. De Bijbel hamert er op dat “de vreze des HEREN, het beginsel der wijsheid is” (Job 28:28; Ps.111:10). D.w.z. zonder GOD geen idee van oorsprong, zin en doel. Liefde voor wijsheid (filosofie) spreekt van het verlangen van de mens naar uitzicht. Maar hoe zou men uitzicht hebben zonder besef van GOD? Als er geen GOD is, is het bestaan per definitie zinloos. Vandaar dat ontzag voor Hem, het beginsel (axioma) van wijsheid is. Verreweg het meeste van wat voor filosofie doorgaat, demonstreert pijnlijk het gebrek aan uitzicht.  “Zonder GOD en zonder hoop” (Ef.2:12). Men spreekt in het filosofisch jargon weliswaar van ‘zingeving’ maar het woord suggereert dat wij zelf aan de dingen zin moeten geven. En zin moeten maken. Met als onuitgesproken gedachte: het bestaan is zinloos.

Wat een voorrecht is het daarom om het Goede Bericht te kennen zoals Paulus dit onder de natiën predikte.  Te weten dat er Eén is, die alles bedacht en gemaakt heeft voor zijn doel (Spr.16:4). Een GOD bij wie geen hopeloze gevallen bestaan en alles en iedereen op Zijn tijd terecht brengt. Dan ben je met recht ‘op de hoogte’ gesteld! Dat is UITZICHT!

Want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen!
Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen.
-Romeinen 11:36-

Reageer op Facebook

Delen: