GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is inzicht?

26-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_17

Het Hebreeuwse woord binah wordt gewoonlijk vertaald met ‘verstand’ of ‘inzicht’. Het woord is afgeleid van bein dat ’tussen’ betekent. Wie binah bezit, is in staat het verschil te zien tussen het één en het ander. Binah (inzicht) duidt op onderscheidingsvermogen.

In deze blog aandacht voor inzicht in de Schriften. Met onderscheid kunnen lezen. Of, zoals Paulus het formuleert: “het Woord der waarheid recht snijden” (2Tim.2:15). Weten voor wie wat bestemd is. Zich b.v. realiseren dat aan de Israëlieten “de verbonden” zijn gegeven (Rom.9:4). Niet alleen het oude maar ook het nieuwe verbond. Dat Jezus zich in de evangeliën richt tot het huis van Israël en niet tot de natiën (Mat.15:24). Dat ook Petrus, Jakobus en Johannes zich met “het Evangelie van de besnijdenis” richten tot het Joodse volk, terwijl Paulus gezonden werd naar de natiën (Gal.2:7-9). Onderscheidt men dit niet, dan kan men de Schrift onmogelijk recht verstaan.

Een tweede vereiste voor inzicht in de Schrift, is het onderscheiden van de tijden. Op welke tijd heeft een Schriftwoord betrekking? Vóór of nadat God zijn wet aan Israël gaf op Sinaï (Gal.3:17)? Vóór of ná Jezus’ dood en opstanding (Gal.4:4)? Vóór of nadat het heil Gods naar de natiën werd gezonden (Hand.28:28)?  Vóór of nadat de ekklesia is geëvacueerd of weggerukt (Openb.12:5)? Vóór of tijdens “de duizend jaren” (Openb.20)? Enzovoort.

De Schrift spreekt ook over “de tijden der aionen” of “aionische tijden”. Dit betreft een onderscheid dat de doorsnee bijbellezer vrijwel onmogelijk kan maken, omdat bijbelvertalers van aionen meestal een eeuwigheid of eeuwigheden hebben gemaakt. Dat is ronduit een drama want het maakt van dood, verlorenheid en oordeel, eindeloze aangelegenheden – een fatale hinderlaag voor het Goede Bericht. De Schrift onderscheidt diverse “aionische tijden” (wereldtijdperken; Ef.2:2) die ooit aanvingen (2Tim.1:9) en ook voltooid zullen worden (Hebr.9:26). Onderscheidt men deze tijden niet, dan is verwarring het resultaat.

Enfin, inzicht in de Schrift ligt niet op straat. Het is als een verborgen schat (Spr.2:4). Wie het vindt is een rijk mens.
Inzicht dat uitzicht geeft!

Reageer op Facebook.

Delen: